Ingen Gud
- en ateist gjort til skamme


Fra Lys på Vegen, nr.3, mai 1998 og publisert i www.Kommentar-Avisa.no – 03.11.13


En meget kjent ateist reiste rundt om i England. Og hvor han kom talte han med mange ord imot Gud. Han gjorde narr av alle som var enfoldige nok til å tro på Gud og at Bibelen er Guds Ord.

Ved en anledning talte han til en stor forsamling i Royal Albert Hall i London. Med sin store veltalenhet gjorde han tydeligvis et mektig inntrykk på sine tilhørere. Og da han nå så seg selv som herre over situasjonen, kastet han ut denne utfordring til den allmektige Gud: «Hvis du er til,» ropte han, «hvis du virkelig har så stor makt, så utfordrer jeg deg til å gi deg til kjenne ved å ta mitt liv i dette øyeblikk!»

Etter å ha ventet flere minutter i spenning, vendte ateisten seg til forsamlingen og ropte triumferende: «Ser dere, det er ingen Gud!»


En liten kone fra en landsby, kledd med sjal rundt hodet og som hadde sittet på første benk, reiste seg mens hun så på taleren. Med en stemme klar og tydelig sa hun til ham: «Sir, jeg kan ikke svare på Deres argumenter, for De er mer lærd enn jeg er. De er en mann med utdannelse, mens jeg bare er en kone fra en landsby. Vil De likevel være så snill og vennlig å svare meg på et spørsmål?» Taleren nikket til svar.


Den lille kvinnen fortsatte: «Jeg har trodd på den Herre Jesus Kristus i mange år. Jeg er lykkelig frelst, og jeg gleder meg over å lese i min Bibel. Den trøst Han gir har vært til uendelig fryd for meg i prøvelsens tunge stunder. Dersom jeg, når jeg dør, kommer til å erfare at det ikke er noen Gud, at Jesus ikke var Guds Sønn, at Bibelen ikke er sann, og at det ikke er noen frelse og ingen himmel — da Sir, hva har jeg da gått glipp av ved at jeg har trodd på og tjent Kristus i dette liv?»

Det var stille i salen. Alle forstod logikken i kvinnens spørsmål. Alles øyne var nå rettet mot ateisten med de store talegavene. Sakte, og med en rolig stemme svarte han: «Frue, i så fall vil De ikke ha gått glipp av noen ting.»

Da den lille kvinnen hørte svaret, gikk hun et skritt nærmere idet hun fanget talerens øyne med sine egne. Og nå stod hun like under der han stod på plattformen. Hennes øyne vek ikke bort, men da hun igjen snakket, rant tårene hennes nedover kinnene og ned på sjalet. «Sir,» sa hun, «De har vært så vennlig å svare på mitt spørsmål. La meg få lov å stille et spørsmål til. Når tiden kommer at De skal dø, og De da finner ut at Bibelen er sann, at det finnes en Gud, at Jesus er Hans Sønn, og at det er en himmel og et helvete — da, Sir, hva vil De ha gått glipp av?»


Kjære leser, tenk over hva Guds Ord sier:

«For hva gagner det et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel?» (Markus 8:36)

«Dåren sier i sitt hjerte: Det er ingen Gud.» (Salme 14:1)

«Dersom dere ikke ser tegn og under, vil dere ikke tro.» (Joh 4:48)

«Forlik deg nå med ham, så vil du få fred! Og så skal lykken bli din.» (Jobs bok 22:21)

«Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» (Joh. 5:24)