Følgen av Herrens vitnesbyrd.

Følgen av Herrens vitnesbyrd

Andakt av Per Nordsletten, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.05.13

Les: Joh. 5, 31 – 39

Årsaken til at Jesus holdt den preken til folket, som denne tekst er tatt av, var den at de forarget seg på Ham, fordi Han hadde helbredet den syke mann ved Betesda dam på en sabbat.
Av blind, fanatisk nidkjærhet og meget mer av fiendskap mot den sannhet som Jesus forkynte, ville de steine Ham for det; - og da var det, at Jesus holdt denne tale til dem, for å søke å overbevise dem om deres villfarelse og dra deres hjerter til seg, i hvem de alene kunne finne fred for sin arme udødelige sjel.

Men det var med dem som profeten Jesaja sier: ”Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli leget” (Jes. 6,10).

Det er skrekkelig å legge merke til, at jo mer Jesus vitnet for dem, og jo flere kraftige gjerninger Han gjorde iblant dem, jo mer forherdet de seg. Men ennå den dag i dag går det til på samme måte med så mange mennesker midt i kristenheten, og vi vil derfor i denne stund forsøke å fremstille for hverandre den viktige følge av Herrens vitnesbyrd.

Andakten over gikk over i neste andakt her med Til Dom og Til Frelse.