Et sted beredt for deg!


Andakt av Per Nordsletten
, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.08.13

Les: Joh. 14, 1 – 7

Å hvilke herlige, mektige og trøstefulle ord, og det fra Ham som kan holde dem alle sammen.
Disiplene skulle sendes ut i denne onde verden for å vitne om, at Jesus som var korsfestet, var den sanne Gud og det evige liv, verdens frelser, og Han hadde sagt dem, at det ville gå dem som det gikk Ham.
Det var ikke underlig, om de var forferdet. Men derfor trøster Han dem så herlig. Han sier dem, at om det blir så trangt her på jorden, at man endatil tar deres liv, så skal de komme i hu, at Han er gått hjem til vår Fars hus og har beredt dem et sted, og når de ikke lenger får plass på jorden, så skal de få plass hos og med Ham i himmelen.
Du som leser dette, kanskje det også er trangt for deg på denne jord, fordi du er en Jesu disippel, et Guds barn, og trangt kanskje nettopp i dag? Kanskje du har noen særlig prøvelse eller nød? Hør da disse frelserens ord: ”La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg!”
Vær viss på, at Han hjelper deg! Hold fast ved Hans ord, om det synes aldri så urimelig, og vær viss på, at Han hjelper på den måte som Han finner gagnlig for deg, og husk på, at dine prøvedager snart er til ende, og da får du komme til hjemmet med de mange rom!
Bi etter Herren, vær frimodig og Han skal styrke ditt hjerte! La oss ikke knurre og klage, men takke Gud, især fordi Han gjør det slik med oss, og at trengselen bringer oss nærmere Ham og hjemmet der oppe.