Den ufattelige herlighet!

Andakt av Per Nordsletten, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.02.13

Les: Åp. 21, 1 – 4

Herren har i disse ord forsøkt å fremstille noe av den salighet, som venter Guds barn på oppstandelsens morgen.
Men vi vet, at det ikke er stort Han har kunnet si på en for oss fattelig måte, i menneskelig språk; men du kan være forvisset om, at den er uendelig mange ganger større den salighet som Han har beredt. Ja, så mange ganger større, som Gud er større enn mennesket.

Tenk, dette venter deg som leser dette, dersom du i troen holder deg til din frelser. Og nå er Han ikke langt borte, men kommer snart, iallfall skal du snart få komme til Ham. Ja, tenk det! – om ett år kanskje er du hjemme hos Ham. Kanskje du nå er fattig eller syk eller har noen særskilte bitre prøvelser, kanskje slike som bare du og Gud vet om. Å, betrakt disse ord, om hva din Gud sier at det venter deg. Og tenk på, at den usigelige store nåde er blitt deg til del, at du er blitt kalt til det fremfor så mange andre, som iler mot fortapelsen.

Og har du særskilte prøvelser, kanskje bitrere enn mange andres, så vil det bli så mye deiligere for deg på den nye jord. Å, hvor herlig det blir å møtes der, først med vår frelser, og så med alle frelste og salige. ”Hvem ville da ei lide og gjerne takke til, hver skynde seg å stride, som visst til himlen vil.”

Kjære troende sjel! – la oss gjemme oss med alt og alle ting ved Jesu hjerte og daglig søke Ham om nåde til å vende sinn og hu mer og mer hjemad, så møtes vi snart på den nye jord, for evig å nyte den salighet, som er beredt for oss av vår Gud.
Han velsigne og hjelpe oss til det. Amen.