Åpningsandakt om det profetiske ORD

Andakt av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.07.13

 

Velkommen i Jesu navn. Navnet over alle navn er Jesus -skaperen av himmel og jord. Tenk på det! Det er Han som har innstiftet dette måltidet for at vi skal få del i Ham.

 

Vi åpner med sangen på nr. 364 ”Løftene kan ikke svikte, nei de står evig fast, Jesus hvert Ord har beseglet. Den gang Hans hjerte brast.”
Det er mektige og sanne ord. Guds løfter svikter ikke, evig står de fast. De er beseglet av Jesu død og oppstandelse, hvert åpenbarte Ord. Vi har lett for å konsentrere oss om vår egen avmektighet, men Bibelen oppfordrer oss igjen og igjen til å se på troens opphavmann og fullender. Vi synger om løftene som ikke svikter fordi Hans hjerte brast for oss. Vi synger!

 

Andakt

I bibellesningen er jeg kommet et stykke ut i 2. Kongebok - og møter igjen Elisa  - en mektig Herrens profet med dobbel utrustning i forhold til Elias. Hans konfrontasjoner med verden er et trosstyrkende studie verdt.

Der jeg leser nå i kp 8, driver fienden og undrer seg på om de har sabotører i egen leir for deres angrep på Israel går stadig galt. Men saken er at Gud åpenbarer alt for Elisa som fienden snakker om i sovekammeret. Vi kommer tilbake til denne vidunderlige hjelp Herren gir sine - de som tror og  regner med Guds Rike - ikke verdens makt.

 

Men først—før vi går videre—hva sier Peter om det profetisk Ord:

”16 For ikke var det kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde eder vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øienvidner til hans storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud Fader, idet en sådan røst kom til ham fra den ophøiede herlighet: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag, 18 og denne røst hørte vi komme fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige berg. 19 Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går op i eders hjerter, 20 idet I først og fremst vet dette at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning; 21 for aldri er noget profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den Hellige Ånd. ” Dette er fakta, dette er Ordet, så kan de le så mye de vil.

De fleste vitnesbyrd i det profetiske Ord er løftene om Jesu første komme og Hans andre komme. Det er den røde tråd, vannmerket i Skriften. Det dreier seg om flere hundre løfter. Hans første komme er oppfylt -  så mektig som Peter bekrefter det her. Ikke eventyr. Det styrker vår tro å lese slike øyenvitner til Jesu ”storhet”. Men, det sier også mye om hvor lite makter og myndigheter så og forstod av løftene i den tiden og i dag. Jesus i Skriften er morgenstjernen som lyser opp mørke steder inni oss og rundt oss med Ordet lys over eget liv og samtid, endog globalt. Åpenbaringen er historie skrevet på forhånd av JEG ER som lever utenfor vår tidstenkning. Peters øyenvitne og vitnesbyrd sier oss at dette er et fast og sikkert Ord som vi gjør vel i å akte på! Så gjør vi det!

 

En annen viktig  side ved løftene og profetordet er at det er sagt oss på forhånd for at vi skal tro når det skjer. I flg. bl. a. Esaias 43,9. er det ingen andre som kan stille slike vitner. Dette ser vi en rekke steder i Skriften.

 

Og vi skal vite en ting til om dette Ordet, som det står om Elias der Jakob skriver om bønn for syke, om å bekjenne syndene for hverandre så sier han:”En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning. ”17 Elias var et menneske under samme vilkår som vi, og han bad at det ikke skulde regne, og det regnet ikke på jorden i tre år og seks måneder; 18 og han bad atter, og himmelen gav regn, og jorden bar sin grøde. ” Elias, denne underlige utrustede mann som ble tatt opp til himmelen i en ildvogn, han var under samme vilkår som vi og ba til himmelens og jordens skaper og det skjedde og makter og myndigheter ble sendt i kne i av tørke og  konfrontasjonen på Karmel, men folket måtte erkjenne at Jesabels guder var avguder og brøt ut: ”Herren han er Gud. Herren han er Gud.” 1. Kongebok 18, 39. Men det var harde tak og det kostet. Burde ikke vi under samme vilkår benytte oss av slike profetiske Ord og sannheter. Altså er det uhyre viktig å lese og kjenn dette Ordet i en forvirret og mørk tid. Det forteller ikke eventyr, men gir fakta om Jesu andre komme og hva som skjer i den forbindelse endog globalt  og gir lys og styrke til vår tro og strid.

 

Og så kort tilbake til 2. Kongebok: Når fienden får vite at problemet er profeten - reiser de dit og skal ta han med krigshæren, kjøttkraft altså. Det går igjen helt galt. Medhjelperen blir livredd, men når Elisa får åpnet guttens øyne ser han at ”det flere med oss enn med dem.” Så blinder Gud fienden og profeten ledere dem til det totale nederlag i Samaria. Slik var Gud da, og vi er under samme vilkår sier Ordet. Regn med din Frelser så regner du rett.

 

Til slutt litt om Syriakonflikten og løftene noe som kunne være et helt aktuelt foredrag. (Kona ga boken om Nilen på 457 s. som siterer profetordet!) Men kort, hva sier profetordet om saken? I Esaias 43 taler profeten om de etiopiske jøders utfrielse og folkeslag som blir gitt i stedet for dette høyt elskede folk, og at Etiopia og Egypt blir dømt. Egypt har alltid vært sentralmakten i den arabiske verden og er det i dag med Morsi og det ”Muslimske brorskap” i spissen. Tørken kommer igjen og igjen i Øst-Afrika (Josef) og etiopierne bygger nå en stor dam i Blå-Nilen, elva som leverer 80 % av vannet til Nilen.
Esekekiel 29 sier at Egypt skal tørke ut like til Etiopias grense. Egypt truer med krig og bekrefter at de vil bli til en ørken om de mister vannet. Holde øye med dette og se hva Gud  gjør. Utenrikskorspondentene er ikke så interessante og trosstyrkende som Guds Ord. Snarere tvert i mot. Israel er Guds øyensten - ufrelst ja, men samles alene for Guds navns ære  og for å frelses og fortelle verden at Herren er Gud, som på Karmel! Da blir menneskene og de stor nasjoner bitte små. 

 

La oss be. Gode allmektige Far, skaper og opprettholder av himmel og jord, takk for at Du ga deg selv til en soning for våre synder, og ga oss dette måltidet som er Deg selv. Velsign stunda fortsatt for oss.