Se Ham – som Han er!

Andakt av Per Nordsletten, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.10.12

Les: Joh. 14, 8 – 12

Filip var så lik oss, han ville så gjerne se, se noe stort.
Han hadde nå sett Jesus en tid, men Han var så ringe, men fikk han se Faderen, så kanskje han fikk se noe større.
Også vi vil gjerne se noe stort, men Jesus er så ringe.
Men kjære sjel, husk på, at det var i sin ringhet, at Jesus var størst. Han var stor, da Han døde på korset for verdens, for mine og dine synder, og når du betrakter deg selv, all din synd, hvor elendig du er i deg selv, all din synd nå i dag, å, er det da ikke stort, at Kristus er død for deg, har betalt din synd og tilveiebrakt og gitt deg en rettferdighet, som du kan bestå for Gud med og være Hans elskede barn, så ond og helt igjennom elendig som du er!

Men du synes visst, at din kristendom også er ringe. Det var ikke så ydmykende for deg, når din kristendom så litt skikkelig ut. Når du hadde en brav kristendom å bygge på, så unngikk du denne så såre ydmykende stilling: å komme hver dag og hver stund like fattig til Jesus og bare bygge på Ham.
Men kjære sjel, det er veien; har du ikke ennå lært å kjenne Jesus og Faderen? Har du ennå ikke fattet, at det er alene på denne måte, du kan frelses, og at dette er den største av alle gjerninger, at du, nettopp du, som i dag er så fattig og full av brøst og mangler, så elendig, og som i deg selv blir mer og mer elendig, at du er Guds elskede barn og om en liten stund skal få skue Guds herlighet?
Å lær å kjenne Jesus mer og mer som Han er!