Prøv Jesus!


Andakt av Willmore Gundersen, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.01.12

"Prøv Jesus, hvis du ikke er fornøyd med Ham vil Djevelen alltid ta deg tilbake." Denne setningen er noe alle mennesker bør tenke på. Jeg kom på flere bibelvers som er aktuelle og kan knyttes til en setning slik som denne. Guds Ord oppfordrer oss til å granske alle ting.

Gud sier f. eks. i Salme 34,9 "Smak og se at Herren er god! Salig er den mann som tar sin tilflukt til Ham." Gud ber deg å ta initiativet ved "å smake." Når du gjør det vil du oppleve det som står videre i verset "at Herren er god." Han ødelegger aldri et menneskes liv. Han gir deg et liv i overflod. Han gir til vårt beger flyter over. Slik er det Gud behandler de som tar sin "tilflukt til Ham."

 

Så mange mennesker i dag er bundet av usynlige bånd. Vaner som de ikke kan rive seg løs ifra, laster, verdslige venner, fuskeri som de driver med, falskhet o.l. De lever på den brede veien som rett og slett fører til fortapelse. Vi har en god sang i Norge som lyder slik:
"To veier ligger foran deg, på en må du gå. Velg rett og velg i tide, om du vil målet nå. Den ene går til Himmelen, til herlighet hos Gud. Den andre vil deg føre, til sist i mørket ut."
Slik er det! Du og jeg velger daglig. Derfor bør du høre hva Guds Ord sier til deg. Samtidig ber han deg å "gi en respons" til det han sier. Matt 7,13 -14. "Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den."

Hvorledes er det med deg som leser disse ord i dag? Har du prøvet å tro på Jesus? Det er det sangeren skriver når han spør deg: "Har du prøvet å tro på din Frelser, når ditt hjerte var tynget og trett? Har du kjent at ved troen på Jesus, bliver livet og vandringen lett?" Jeg vil gjerne enda en gang minne om den setningen som vi begynte med. "Prøv Jesus, hvis du ikke er fornøyd med Ham vil Djevelen alltid ta deg tilbake."

 

Der er bare et navn som er over alle andre navn og det er navnet Jesus. Han løser den bundne og setter den plagede i frihet. Jesus sa det på denne måten i Johs 8,34 ..."Hver den som gjør synd er syndens trell." Du kan ikke fri deg selv fra synd, det er umulig å få syndenes forlatelse ved eget strev eller egen prestasjon. Men på grunn av Golgata kan Jesus si til oss slik han gjør i Johs 8,36 "Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." Ja, han alene er den som kan frigjøre et menneske ifra all synd. Derfor ønsker Han å frigjøre deg ut av mørkets makt som verdslige mennesker lever i. Da vil han føre deg inn i lyset. Merk deg hva Djevelen gjør for å hindre deg. 2 Kor 4,4 "For denne verdens gud (Djevelen) har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde." Bibelen taler om mørkets barn og lysets barn. Vi leser i Skriften slik Gud forteller oss.1 Johs 1,7: "Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, Hans Sønns blod renser oss fra all synd."

Tenk å eie fred med Gud i en god samvittighet. Det overgår det vi makter å beskrive, for det overgår all forstand. Det er frigjørende å leve i daglig tilgivelse.

 

Men hvis du ikke er fornøyd med Jesus da vil Djevelen alltid ta deg tilbake. Djevelen ønsker å forblinde deg slik at du blir opptatt med verden og de ting som er i verden. Han får deg til å bli så opptatt at du ikke tar deg tid å lese i Bibelen lenger, du får ikke tid til å be til Gud og du går ikke lenger på møter for å høre Guds Ord regelmessig. Du blir mer og mer likegyldig og til syvende og sist blir du likeglad. Da er det lett for Djevelen å binde deg med usynlige bånd. Slik at synden får tak i deg, du blir arg og så blir du fornærmet. Således blir det bitterhet som råder og det kan føre til hat o.l. Hebr 12,15 sier: "La ingen bitter rot få vokse opp og volde skader så mange blir smittet av den." 1 Peter 5,8: "Vær edrue, våk! Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke." Når Djevelen og hans ånd får tak i deg på nytt igjen da blir du verre enn det du var før.

 

Jesus taler om dette i Matt 12,44-45: "Da sier den (urene ånd): Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg gikk ut av. Når den så kommer dit, finner den det ledig, feid og pyntet. Da går den bort og tar med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og bor der. Og for det mennesket blir det siste verre enn det første. Slik skal det også gå med denne onde slekt." Når ikke Guds Ånd lenger bor i et menneskes hjerte og liv, da er det en uren ånd som har åpen adgang hos det mennesket, for der er ingen motstands kraft til stede. Det mennesket er blitt en frafallen person, det er forført, rett og slett verdsliggjort!

Forstår du denne setningen bedre nå. "Prøv Jesus, hvis du ikke er fornøyd med Ham vil Djevelen alltid ta deg tilbake."

 

Jeg kan ikke slutte av her uten å gi en kort appell ifra Guds Ord. Jeremia 3,22: "Vend tilbake, frafalne barn! Jeg vil lege deres frafall." Det er Gud som innbyr deg når Han sier; "Vend tilbake, frafalne barn!" Når Guds Ånd kaller og innbyr deg, bare da kan en person få det rett med Gud ved å si ja takk til dette kallet.

Velg rett og velg i tide.