Ved Hans sår!


Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.05.11

Apostelen Peter sier: Ved Hans sår er dere blitt legt. Dette er et rett trøste- og nådespeil, og er et underlig nådemiddel. Da Kristus vil helbrede oss, så lar Han seg såre, og ved sine sår helbreder Han oss. Dvs. Han lider straffen som vi har fortjent, nemlig legems- og sjelslidelsen, og forløser oss fra den. Og for denne høye persons skyld, som er Gud og menneske, er Hans betaling fullkommen - og ved den er våre onde samvittighetssår, som svir så smertelig, helbredet.
Har Han nå helbredet dem, så lær dermed å trøste den onde samvittighet for at du ikke må fortvile. Tenk dog på at Kristus har blitt såret for at Han ved det måtte helbrede din samvittighet og skaffe den fred og ro, gi deg glede og et legemiddel imot den fortvilelsen, som djevelen inngir. For en slik grunnsetning anfører djevelen: «Synden er et uendelig onde, en fortørnelse imot det uendelige gode, derfor er den større enn at den kan bli forlatt.» Dette djevelens argument kan man oppløse med Guds Sønns uendelige fyllestgjørelse og betaling.
Så slutter apostelen Paulus i Rom. 5,18: «Likesom én manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også én manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker.»

Kommer nå djevelen og sier: «Se der hvor stor din synd er, hvor bitter og forskrekkelig døden som du må lide er,» så si: Hør djevel, vet du ikke hvor stor min Herres Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse er? I Ham er jo en evig, uendelig rettferdighet, et evig liv. I Ham er jo en mektig, ja allmektig kraft av oppstandelsen fra de døde, som ikke bare er større enn synd, død og helvete, men også større enn himmel og jord. Min synd og død er et lite støv; men min Herres Kristi lidelse, død og oppstandelse er det store hav, som min synd blir kastet i! - Min Herres Kristi person er stor, uendelig og ubegripelig, likeså Hans oppstandelse, seier og triumf! - Derfor, om det enn var tusende helveter og død, hva var de imot Kristi lidelse og oppstandelse - Han som er Gud?
- Nå er Gud selv vår rettferdighet, derfor, om jeg og du allerede tusen ganger hadde fortjent helvete og døden, - så er dog hjelpen i Kristus mye større.

Derfor den, som ikke søker sin trøst i Kristi lidelse, men søker den andre steder og i verden, den må fortvile.
Er du nå bedrøvet for dine synders skyld? Kristus har for dem lidt straffen. Anklager dine synder deg? Kristi rettferdighet forsvarer deg. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i Ham skal bli rettferdige for Gud 2. Kor. 5,21. Derfor er Kristus blitt en forbannelse for oss, Gal. 3,13.