Kristus bar!


Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.04.11

Apostelen Peter sier: Kristus bar våre synder på sitt legeme.
Her har vi i Kristi lidelse et rett kjærlighetsspeil. Det er en uutsigelig faderkjærlighet, at Han ikke har spart sin egen Sønn, men gitt Ham hen for oss alle (Rom. 8,32). Gud har straffet alle våre synder på sin Sønn, for Jesaja sier i kapittel 53,6: «Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme Ham.» og 1 Joh. 3,1: «Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn.» Faderens kjærlighet er uutsigelig; så er også Sønnens kjærlighet uutgrunnelig. For det er den aller høyeste kjærlighet i himmelen og på jorden å frata alle mennesker, deres synder og legge på seg som en uendelig byrde, så som profeten Jesaja sier i kapittel 53,4: «Sannelig, våre sykdommer har Han tatt på seg (nemlig som en stor byrde), og våre piner har Han båret» (nemlig som en stor byrde).

Om en spedalsk var så full av spedalskhet, at alt kjød på hans legeme var verkfullt og urent slik at det var en vederstyggelighet å se, og lå i en seng hvor det var spedalsk materie: ville du da legge deg hos ham i hans seng med et friskt legeme og påta deg hans spedalskhet og frelse den spedalske?
Nå har Jesus tatt din syndespedalskhet, din vederstyggelighet på seg. Derfor er Han blitt en forbannelse, og på Hans legeme har intet vært helt og sunt, hvilket har vært mye bitrere for Ham enn den legemlige død; og til det har ikke noe annet beveget Ham enn Hans store kjærlighet.
Men Han har ikke bare smakt den legemlige døds bitterhet, men også den evige døds kval i sin hellige sjel. Derfor har Han ropt: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Nå skulle vi i evighet ha lidt denne sjelekval og angst og legemlige plager, hvis ikke Guds Sønn hadde forbarmet seg over oss. Vår elendighet har beveget Guds Sønn til barmhjertighet.

Vi bør høylig forundre oss over Guds kjærlighet til sine fiender, Rom. 5,8, og takke Ham for det. Gud elsker oss mennesker høyere enn noe annet Han har skapt. Derfor, ha Ham til venn, søk Ham som din kjæreste i alle ting. Hva enten du eter eller drikker, så la Ham, være din spise. Når du sover, så la Ham, være din hvile. La Ham være din prydelse og kledning - ikle deg Ham. La Ham være ditt alt, så skal du finne alle ting i Ham. Hele verden kan, uten Ham, ikke hjelpe deg. Den som finner Ham i alle ting, den finner den rette skatt og klippe. Uten Ham er all rikdom den største fattigdom og sorg. I Ham og for Hans skyld, bør alle mennesker elskes; men Kristus for sin egen skyld, som den beste og mest trofaste venn. Vi skal be til Ham for alle mennesker, at de må komme til Hans kjærlighet.