Hans kjepp og stav


Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.08.11

Din kjepp og din stav, de trøster meg. Salme 23, 4

Vår gode hyrdes kjepp og stav er Hans barmhjertighet, som trøster oss, og Hans allmakt, som verner oss.
Er synden veldig, djevelen sterk og gruelig, døden forskrekkelig, helvete forferdelig, verden og alle tyranner for mektige for deg, vel så tenk: hva er da Kristus? – hva har du for en hyrde? – er Han ikke en sann, evig, allmektig og sterk Gud?
Er synden mektig, så tenk på den person som har løst deg fra synden, og som er Gud og menneske og derfor mye mer mektig enn hele verdens synder. Og hvorfor har Kristi lidelse, blod og død en slik makt til å utslette syndene? Fordi den person som har lidd og utgytt sitt blod for oss, er både Gud og menneske. Er djevelen, døden og helvete sterke, så tenk på, at Kristus, din hyrde, har overvunnet alle disse fiender. Han har avvæpnet åndeverdenens fyrster og veldige og latt dem bli til skamme innfor alle i det at Han i Ham har triumfert over dem, (Kol. 2,15).
Han har gjort dødens makt til intet og ført liv og uforgjengelighet frem i lyset ved evangeliet (2 Tim. 1,10). Han har overvunnet helvete (Hos. 13,14), Han skal slå sønder tyrannene med jernstav ”Slm. 2,9; Jes. 8,9-10).
Se, du Kristi lam, dette er din hyrdes kjepp og stav, Hans person, Hans embete og Hans ord, med det skal Han verne deg mot alle helvetes porter, gjennom det skal du også seire og overvinne.