Guds kall!


Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.11.11

Har du syndet, så er det hos meg stor nåde. Har du forlatt meg, så har likevel ikke min kjærlighet og trofasthet ennå forlatt og forkastet deg, men løper ennå etter deg, søker deg og leter deg opp igjen, som et fortapt får. Og vil du ikke tro alle skapningers store vitnesbyrd, da tro min elskede Sønns vitnesbyrd, som viser at jeg i Ham har elsket hele verden.
Du kan ikke noe annet sted finne hvile for din sjel, du må vende deg hvor hen du vil, så kan du dog ikke riktig få ro og hvile uten i min kjærlighet og nåde.
Å! - hvor salig er ikke det hjerte, som forstår hvordan himmel og jord er fulle av Guds kjærlighet, og hvordan man har like så mange vitner på Guds kjærlighet som det er skapte ting og skapninger til.