Gud har lidd!


Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.03.11

”Gud har lidd i kjødet,” sier apostelen Peter (1 Pet. 4,1). Vi er gjenløst ved Kristi blod, (Ap.gj. 20,28), og herlighetens Herre er korsfestet (1 Kor. 2,8). Ikke noe menneske hadde kunnet ta bort et slikt uendelig onde. For å overvinne synd, vrede, Guds forban­nelse, død, helvete og djevel, tilhører Guds kraft og makt alene.

Ikke noe menneske hadde kunnet tilbakeføre det tapte gode. Den som skal rettferdiggjøre, erverve Guds nåde og bringe velsignelse, liv og salighet til oss, måtte være en sann Gud. - Derfor er betalingen større enn all verdens synd. Derfor er Guds vrede, som verken engel eller menneske med sin herlighet og rettferdighet, makt og kraft hadde kunnet forsone, forsonet; for den som skal forsone Guds vrede, måtte selv være Gud. For Guds nåde kommer ikke fra noen annen enn fra Gud selv. Den som skal rettferdiggjøre, måtte selv være rettferdighe­ten. Derfor sier apostelen Paulus i Rom. 8,33 flg.: «Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordøm­mer? Kristus er den som er død.» Jer. 23,6; 33,16. Han er «Herren, vår rettferdighet
Den som skal utslette synden, måtte selv være Gud; for synden fortørner Gud, det høyeste gode. Den som skal ta bort døden, måtte selv være livet. Den som skal overvinne djevelen, måtte selv være Gud.