Frykt ikke!


Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.06.11

Frykter du for døden?
Kristus har tilintetgjort døden, og ført liv og uforgjengelighet frem i lyset, 2. Tim. 1,10. Hebr. 2,14-15. Se, slik er synd, død, helvete og djevel blitt overvunnet ved Kristi betaling, person og embete. Og dette er et rett trøste- og nådespeil, at synden er blitt utslettet ved Ham som er Gud og menneske, ved den fullkomne betaling.
Det som er fullkommen betalt, det er glemt, og må ikke bli stående i skyldboken, men være utslettet og strøket ut Jes. 43,24 flg.: «Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger. Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Jes. 44,22: «Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg!».