Åpenbaring under korset


Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.02.11

Mennene undret seg og sa: Hva er dette for en, som både vinden og sjøen er lydige mot?

Dette er en vakker lære, hvordan Kristus rett blir erkjent under korset.
Når Kristus kommer på havet, d.e.: bryter frem med sitt evangelium, så blir det visstnok, som vi har hørt, en stor uro. Da raser djevel og mennesker som om de ville overskylle båten med bølger, men utfører likevel ikke mer enn at de selv ved deres raseri og larm går til grunne og gjør menigheten herlig og utbrer den i all verden.

Slik ble den sanne Gud og den sanne tro åpenbar for mange ved de tre menn i den gloende ovn (Dan.7). Så også ved Daniel i løvehulen.
Og på samme måte blir ved dette uvær den Herres Kristi erkjennelse vidt utbredt - for mennene sier: Hva er dette for en? Ja, hva dette er for en mann det kan man se av Hans gjerninger: at både vindene og sjøen er Ham lydige.
Han er Herre over sjøen, vinden og skapningene, ja en allmektig Gud.

Se, slik blir Kristus erkjent under korset, og menighetens herlighet er alltid større under korset enn i gode dager - for under korset viser Herren sine undere.
Når det ikke var noen nød så var det heller ingen undergjerninger.
Til det har Gud utvalgt sine - å gjøre dem herlige ved korset - d.e. å vise sine undergjerninger på dem, likesom på Israels barn i ørkenen.

I stor nød er de store undergjerninger skjedd - derfor er de kristne de rette undergjerningsfolk.
"Og dem som Han har kalt... dem har Han også herliggjort" (Rom.8,30).
Se deres herlighet som er blitt bevart i syndfloden, i det Røde hav, i den gloende ovn, blant løvene - de er Gud Herrens redskaper for Hans undergjerninger.
Det er den største herlighet å bli Kristi bilde lik og ved korset å gå inn med Ham i herlighet.

Dertil hjelpe oss Gud i evighet! Amen.