Den fullkomne lydighet! Kristi seier!


Den fullkomne lydighet!

Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.06.09

 

Kristi lydighet er fullkommen. For å forsone og forlike alle menneskers ulydighet, har Han helt og ganske oppfylt loven og sin Fars vilje. Hvis det var et menneskes synd og ulydighet som ikke var tatt bort ved Ham, da var ikke Hans lydighet fullkommen, og Adams ulydighet kraftigere enn Kristi lydighet. Dette kan ikke være slik, for Paulus sier i Rom. 5, 18.21: Hvorfor vil du utelukke deg selv fra Kristi fullkomne lydighets fortjeneste og ikke motta eller tilegne deg den? Tenk på hvorfor Kristus har vist sin himmelske Far en så dyp lydighet og fornedrelse. En lydighet inntil korsets død (Fil. 2, 8). Det er, Han ble på det skrekkeligste forbannet, for at Han kunne frelse dem som var under lovens forbannelse. Blant denne flokk og tall er også du. Denne dype fornedrelse måtte skje, fordi våre første foreldre hadde begjært og antastet den høyeste guddoms ære, og traktet etter å være lik Gud. Det har Kristus måttet betale med sin dype fornedrelse og forsmedelse, og blitt et forbannelsens eksempel, for at velsignelsen skulle komme over alle dem som var forbannet i Adam (Gal. 3, 13).

 

 

Kristi seier!

Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.06.09


En grunn til vår trøst er at Kristi kongelige seier, triumf, makt og velde er høyere enn all syndens makt. Den overgår alle synders mangfoldighet, alle synders storhet og all djevelens, dødens og helvetes makt. Hvorfor skulle ikke Kristi seier og makt også overgå dine synder? Skulle dine synder alene være sterkere enn Kristus, den allmektige konge? Har Han lagt alle sine fiender til fotskammel for sine føtter, (Slm. 110, 9), skulle da bare dine synder ikke være underlagt Ham? Hvorfor skal du lukke deg alene ute fra Kristi mektige seier?