Ta dere i vare!

 

 

Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no01.08.08


Jesus sier: Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer. (Luk. 21,34).

Dette er ikke bare en advarsel, men også en forutsigelse: at i de siste dager skal de fleste mennesker kun være jordisksinnet, ha all deres omsorg henvendt på det timelige og på daglig vellyst, at bare legemet må bli forsørget.

 

Vi ser hvordan denne verdens gud, djevelen, forbinder menneskene med kjærlighet til denne verden, engster dem med sorg for næring og utrydder av deres hjerter alle himmelske og guddomme­lige tanker. Satan gjør likesom filisterne. For likesom disse fylte brønnen som Jakob hadde gravd, for at fårene til Isak og Jakob ikke skulle få vann å drikke, slik fyller Satan verdensmenneskenes hjerter med jord, dvs. med jordiske tanker, med sorg for næring. Og ved det synker menneskene ned (likesom møllesteiner) i fordervelse og fordømmelse (1. Tim. 6,9), og glemmer det himmelske og evige. Derfor bruker Herren dette ord tynges”, at hjertet blir tynget med sorger likesom en tung last eller byrde, slik at det ikke kan heve seg opp til Gud, heller ikke betenke enden og den ytterste dom.

Så viser også Herren årsaken til at vi skal fly begge disse laster, vellyst og gjerrighet, idet Han sier: Så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. (Luk. 21,34-35). Dette er ikke bare en advarsel, men også en forutsigelse. For i de siste dager skal det være en stor sikkerhet på jorden, ja så stor at menneskene ikke mer skal frykte for Gud og Hans dom. Noen vil spotte som Paulus har forutsagt (2. Tim. 3,1 fig.), så også apostelen Peter i sitt 2. brev 3,3-4: Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. De ugudelige vil forakte tegnene.
Og Herren selv sier: Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være. For likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, helt til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. (Matt. 24,37-39).

Så sier også apostelen Paulus: Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. (1. Tess. 5,3). Slik som det gikk med Farao i det røde hav, slik vil det gå med alle spottere.
Gjerrighet, sorg for næring, vellyst, fråtseri og drukkenskap vil være den lokkemat i snaren som verdens mennesker vil søke i endetiden. Men da vil Herrens dag uforvarende falle over dem, og de kan ikke unnfly. Slik vil det gå til på den ytterste dag. De jordisk sinnede mennesker som med sine sorger er fangne likesom i en snare, de må forderves, for de er djevelens fangne fugler. Derfor: Ta dere i vare! Ta dere i vare! sier Herren.