Hans kongemakt i oss!

 

 

Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no01.08.08


Han regjerer vårt hjerte saktmodig, idet Han løser hjertet. For dette er om å gjøre for Herren at Han som en åndelig nådens Konge løser de bedrøvede samvittigheter: Fra lovens bånd, byrde og forbannelse, fra djevelens bånd og fra dødens strikker.

 

Akk, hvor mang en bedrøvet samvittighet engster og kveler ikke djevelen med sine gloende piler! Men vær tilfreds, Herren har frigjort deg (Jes. 61,1-2). For det annet: løser Han hjertet fra denne verdens og kjødets lyst, som våre hjerter er bundet til: gjerrighet, vellyst og hofferdighet. Disse synder er fordervelige bånd, som menneskene er bundet med som med strikker, og ved dem senkes hjertet ned i fordervelse og fordømmelse som med en møllestein.

 

Derfor kom, å kjære Herre! Løs vår samvittighet, hjerte og sjel som er bundet til denne verdens bekymringer og rikdom likesom med sterke strikker, og før oss til deg for at du alene må ride på dem med saktmodighet og ydmykhet - og vi finne ro for våre sjeler - for ditt åk er gagnlig og din byrde er lett. Hans byrde er kjærlighet, nåde, ydmykhet og saktmodighet. Men lovens byrde er forbannelse og vrede.