Hans kommes herlighet!

 

 

Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no01.06.08

 

 

All vår frelse er grunnet på Jesu Kristi komme og ved den må all vår salighet komme fra Gud.

 

Og fordi vi arme mennesker ikke selv kunne komme til Gud, så er den barmhjertige Gud kommet til oss, for at Han måtte skinne for oss som sitter i mørke og dødens skygge, og styre våre føtter på fredens vei (Lukas 1, 79).

 

Og likesom Gud først kom til Adam i Paradiset, søkte ham og ropte på ham, likeså måtte Gud først komme til oss. Dersom Kristus ikke først var kommet til oss, så var vi aldri kommet til Gud. For Han er kommet for å søke og frelse de fortapte (Lukas 19, 10). Han er kommet som en forløser til de fangne, som et lys til mørket, som en lege til de syke, som livet til de døde, som en trøst til de bedrøvede, som en velsignelse til de forbannede, som en hyrde til de tapte får, som en rettferdig til syndere, en hjelper til de forlatte. Han kom fattig for å gjøre oss rike - Han kom saktmodig for å bevise oss nåde.

 

Slik lyder det i Jesaias 61, 1-2: ”Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de elendige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende.”

Derfor bør vi av hjertet glede oss og trøste oss i denne Hans legemlige komme. For herlighetens Herre, nådens Konge, fredens Fyrste, Livets Herre er kommet til oss, ja den rette salighetskilde er vellet frem.