Frykt ikke!

 

 

Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no03.07.08

 

Han vil også regjere våre hjerter med sitt guddom­melige Ords trøst. For likesom evangelisten beviser Messias' legemlige komme med en spådom av prof. Sakaria i kap. 9,9, slik vil Kristus stadig forsikre våre hjerter med Guds ord. For i dette språk (denne profeti) er beskrevet frukten og velgjerningene så vel av Kristi legemlige som åndelige komme, sammen med en herlig trøst. Det heter jo først: Du Jerusalems datter! Akk, hvor yndig og herlig er det ikke å være et Guds barn! Fryd deg storlig, rop med glede, vær ikke forskrekket, fortvil ikke i dine synder, trøst deg i den nådige Konge, som ikke er kommet for å forskrekke ditt hjerte, men for å glede deg! Han fører ikke frykt og skrekk med seg, men glede og trøst. Guds Ånd gleder seg i våre hjerter som Davids sier i Salme 51,14:

”Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd!” Så følger og: ”Din konge kommer til deg.” Akk, kom til meg og gjør bolig hos meg! Å, store herlighet, at et hjerte skal være et kongelig hus! En rettferdig kommer til syndere, som gjør oss rettferdige, som Han også i Jeremias 23, 6, kalles: Herren vår rettferdighet, en hjelper til de hjelpeløse, en fattig som gjør oss rike, som det heter i 2. Korinter brev 8,9: ”For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.” Han kom saktmodig for å vederkvege og bløtgjøre våre hjerter - for Han er våre sjelers fred, ro og vederkvegelse.