Han komme skal igjen, vår Frelser

 

 

Andakt av Lars-Arne Høgetveit, i www.kommentar-avisa.no03.04.07

 

Men ved enden av sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte seg på den. Og han var som et lyn å se til, og hans kledning var hvit som snø; og av frykt for ham skalv de som holdt vakt, og de blev som døde. Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! jeg vet at dere søker etter Jesus, den korsfestede; han er ikke her; han er oppstanden, som han sa; kom og se stedet hvor han lå!  Matteus 28, 1-6

 

Jesus hadde fortalt sine disipler at han skulle oppstå igjen og det gjorde han nøyaktig etter de dager han hadde sagt. Etter en oppstandelse er det ikke menneskebein å finne, slik noen nå spekulerer i mht et mulig ”funn av Jesus grav med knokler”. Man ønsker igjen å motbevise Jesus oppstandelse, men vil ikke klare det denne gangen heller!

 

Etter Jesu oppstandelse har vi de kraftigste vitnesbyrd fra de som møtte og så Jesus:

Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere og tok imot, som dere og står fast i, som dere og blir frelst ved dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere det, såfremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene, og at han blev sett av Kefas, deretter av de tolv. Deretter blev han sett av mere enn fem hundre brødre på én gang - av dem er de fleste ennå i live, men noen er hensovet. Deretter blev han sett av Jakob, deretter av alle apostlene.” Paulus 1. brev til Korinterne 15, 1-8

 

Vi minnes også Emmaus vandrerne som snakket med Jesus i lang tid og de skjønte ikke at det var Han før han brøt brødet med dem. Så total kan forblindelsen for oss mennesker bli også på andre av livets områder.

 

De siste versene av Matteus 28 lyder slik:

”Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord; gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!”

 

Her presiseres det hvem Han er ”Meg er gitt all makt i himmel og på jord”. Og derfor skal vi gå til alle folkeslag med evangeliet om Han og Han lover å være med helt til siste åndepust her på jord.

 

I Apostelgjerningene 1, 6-12 leser vi om Jesu siste timer i legemlig skikkelse her på jorda og hans gjenkomststed:

”Da de nå var kommet sammen, spurte de ham: Herre! gjenreiser du på den tid riket for Israel? Han sa til dem: Det tilkommer ikke dere å vite tider eller timer som min Fader har fastsatt av sin egen makt; men dere skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Og da han hadde sagt dette, fór han opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne. Og mens de stirret op mot himmelen idet han fór bort, se, da stod to menn hos dem i hvite klær, og de sa: I galileiske menn! hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Da vendte de tilbake til Jerusalem fra det berg som kalles Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra.”

 

De to menn i hvite klær lovet altså at Jesus skulle komme igjen til Oljeberget og om vi ikke vet på datoen og klokkeslett når – tror vi det ikke er lenge igjen så komme Han som komme skal! Alt har stemt til punkt og prikk til nå – så vi legger fremtiden i Hans hender Han som ”er gitt all makt i himmel og på jord”.

 

Døden er oppslukt til Seier! God påske i Jesu navn!