Om enn vårt hjerte fordømmer oss…

 

 

Andakt av Fredrik Wisløff, i www.kommentar-avisa.no01.02.07

 

 

”Om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting” 1. Johannes 3, 20

 

Ditt hjerte fordømmer deg ofte, og det har det sannelig grunn til. De mange nederlag, den svake tro og den kalde kjærlighet anklager deg.

Men er det da ikke ute med deg? Det er tider da det er så vanskelig å tro nåden i Kristus, og det er tider da du synes vi ikke har rett til å tro den heller.

Guds Ord ber det i dag tenke på at Gud kjenner alle ting. Det er han som skal dømme deg.

Hva er det da Gud kjenner? Er det det at du egentlig ikke vil synde, men ble overlistet og falt? Er det det at du ikke mente det så galt som det virkelig ble? Ja, alt det vet Gud, hva hjelp er det i dette? Det er ingen trøst i det for et ærlig hjerte.

Gud vet at Kristi blod gjelder. Kristus er en soning for våre synder. Han er såret for våre misgjerninger. Skulle Gud fordømme deg som tar sin tilflukt til Jesus, måtte han først forkaste det som Jesus har gjort. Men det gjør Gud aldri. Det fullbrakte verk på korset er nok for Gud. Han kjenner alle ting.

 

Så ser han at du med dine nederlag, din svake tro og din kalde kjærlighet klynger deg til Jesus – tross alt. Og dermed er du fri.

 

(Andakten er hentet, med tillatelse, fra ”Hvil eder litt”, den 29. januar.

Andaktsboken er fortsatt å få kjøpt, med navnet ”Hvil dere litt”.)