Herren din Gud har ikke forandret seg

 

 

Andakt av Fredrik Wisløff, i www.kommentar-avisa.no04.02.06

 

 

”Jeg, Herren, har ikke forandret meg.” Malakias 3, 16

 

 

Mon du er den samme som du en gang var. Har du den samme glød og kjærlighet, den samme omsorg for sjelene og det samme hat til synden.

Hvis ikke, må du for alvor våkne opp og gjøre bot. Du må få din første kjærlighet igjen. Det er mulig, for Herren din Gud har ikke forandret seg. Han elsker deg i dag like høyt som hin gang. Han har den samme kraft til deg. Han er trofast endog når du er troløs.

Gud er ikke lunefull. Hans sinn veksler ikke. Hans følelser overfor deg er uforanderlige. Han er den samme i dag som den gang han bad for sine bødler og døde for sine fiender. Hans nåde har ikke tatt slutt. Hans langmodighet er uten grenser. Hans rikdom er uuttømmelig.

Han er det faste punkt i ditt liv. Hans kjærlighet det urokkelige fjell som du kan stole på. Herren din Gud kan ikke forandre seg.

 

(Andakten er hentet, med tillatelse, fra ”Hvil eder litt”, den 2. januar.

Andaktsboken er fortsatt å få kjøpt, med navnet ”Hvil dere litt”.)