Hva sier Jesus om oss?

 

 

Andakt av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 01.11.06

 

Om de siste tider undret Jesus seg om Han ville finne troen på jorden, når Han kom tilbake. Vi kan spørre oss selv dette spørsmål. Er jeg en troende når Jesus kommer i skyen? Vil jeg bli bevart helt hjem til Far i himmelen? Den enkelte må ta dette spørsmålet opp med seg selv og be om at Han som er Veien, Sannheten og Livet får bevare meg helt frem til livet er slutt her på jord eller at Jesus kommer og henter sine.

 

Tegn i tiden, som vi ofte sier det, peker på at det kan være like om hjørnet at Jesus kommer igjen. Et av de tidligste tegn er at i Midtøsten er Guds eget folk jødene igjen i harde prøvelser - men denne gangen har de fått igjen sitt eget land. Jødene presses i tillegg fra alle (les Sakarias 12, 1-3) verdens land, det offisielle Norge inkludert. Den siste utenlandske ambassade ble flyttet ut av Jerusalem høsten 2006!

 

En enkel mann ble en gang spurt av sitt lands konge hvilket bevis han hadde på at Bibelen var sann. Israels eksistens herre konge svarte han, det er beviset. Vi skal legge oss det svaret på minne - vi vil se det igjen og igjen på nyhetene i tiden fremover - og det er allerede på nyhetene døgnet rundt i alle verdens kanaler. Det handler om jødene, jødene, jødene og av og til kobler reporteren jødene til begrepet ”Guds utvalgte folk.” Hedningene tror bibelens ord ser du, men mange av de ønsker å bekjempe jødene og dermed Ordet og med det Ordet om korset. 

 

Opp i alt dette får den kristne nåde og lov av Herrenes Herre å sende ut et lite bidrag til denne verden som ligger i det onde - et Ord om at Gud har gjenløst deg med sitt blod på Golgata i Jerusalem for omkring 2 000 år siden. Hans oppstandelse er bevitnet av mer enn 500 mennesker og mange i dag kan også, helt konkret, vitne om hva Jesus har gjort for de. Den enkelte er også innbudt til det store bryllupet i himmelen for å få ta del i dette fantastiske som er tildelt oss mennesker, som en mulighet.

 

Skal vi da gi opp en kamp som til tider kan tære på frimodigheten? Nei, som det står i sangen (Sangboken nr 397 av Emilie Thorup 1889) ”Å tro det er å hvile På hans fullbragte verk, :/: Mot døden kunne smile, I sorgen være sterk. :/:   

Å tro det er å tage Sin Frelser fast i hånd :/: Og vandre alle dage Veiledet av hans Ånd. :/:” 

 

Hans Ånd ja, Jesus sa til oss ved sin himmelfart at han ikke lot oss farløse tilbake, men han ville sende talsmannen Den Hellige Ånd og Den Hellige Ånd skulle veilede oss til hele Sannheten og ta av mitt (Jesu Ord) og gi til oss. Da vet vi at vi får det beste - Guds Ord kan såes med gråt, men innhøstingen blir med jubel. Derfor nytter det å hjelpe en mongol, en kineser, en japaner, en indonesier, en etiopier, en kenyaner, en peruaner og alle som vil høre om Jesus også i ditt nabolag.

 

Dagene er onde, men Herren vet om det og lar ikke sine gå under - det er budskapet fra Himmelen. Frykt ikke - Jeg er alfa og omega - Jeg vil være med dere alle dager inntil verdens ende - Den som tar sin tilflukt til mitt Ord vil jeg bevare - Hvor to eller tre er samlet i mitt navn vil jeg være midt i blant dere.