Vil også dere gå bort?

 

 

Andakt av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no 03.12.06

 

I dag er det første søndag i advent. Vi har opplevd denne første dagen i denne markeringen år etter år, men tenker vi like mye over hva det er vi venter på? Navnet advent kommer fra latin Adventus (Redemptoris), (Frelseren sitt) komme. Denne dagen markere også første dagen i kirkeåret.

 

Adventslysenes fiolette farge har et visst botspreg, og tiden før jul var før preget av faste og selvransakelse. Fargen taler om lavmælt forventing og stille glede. I vanlig fargespråk blir gjerne blått kalt Troens farge og rødt benevnes som kjærlighetens farge. Det er også disse to fargene som til sammen gir oss fiolett, - den fargen som skal minne oss om Jesu Kristi fullbrakte verk på Golgata. Les videre diktet under som minner oss om denne Sannheten:

 

 

Vil også dere gå bort?

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Ensom kom du fra Guds rike

en rettferdig uten sviket

som vi ser i Adams ætt.

 

Ensom talte du om riket

viste det i ord med makt

i det alt var Faders kraft.

 

Ensom gikk du ned i Jordan

lastet ned med synd og skam

du var himlens offerlam

 

Alle samlet seg omkring deg

du ga mat og lekedom

ensom ble du som du kom

 

Likevel du ble alene

ei man hørte himlens røst

sanset bare jordisk trøst

 

Men du hadde en der oppe

ensom gikk du til din Far

der var kraften som deg bar

 

Få av jordens skriftbelærte

kjente riket ditt som sitt

der var bare svik og svikt

 

Endog i din egen rekke

var en jordens svikets sønn

uten sans for Herrens bønn

 

Du gikk inn i stridens have

ba så svetten rant som blod

ingen ved din side stod

 

Dine egne sov og drømte

da du ble vår sjels fordømte

lidingsoffer for oss tømte

 

Der du gav ditt liv til soning

de deg smykket ut med kroning

tornekrans ga seiersglans

 

Alle dine rann av garde

gjømte seg for fiendhær

ensom der blant tause trær.

 

Ensom stod ”Jeg er” i blant dem

og til jorden falt de om

slått av Rikets makt og dom

 

Ensomt kom ditt rike blant oss

få forstod hva kom til jord

midt i blant oss stod jo Rikets Ord

 

Ingen møtte fram mot makter

ensom gikk du korsets vei

inntil fast de naglet deg

 

Endog der du frelste synder

han som ba om tanken din

tok du til ditt rike inn

 

Han du ba til òg forlot deg

ensom tok du siste strid

fullbrakt alt i Herrens tid

 

Ensom stod du opp av graven

seieren fullkommen var

oppfylte var lovens krav

 

Så til slutt blant alle dine

ga du dem en Åndens far

aldri ensom mer de var

 

Du ga riket – rikt velsignet

løfter står i dine Ord

Abba kom til vår fordømte jord!