David priser Herren

 

 

Fra Bibelen – Salme 8, i www.Kommentar-Avisa.no 03.07.06

 

David priser Herren fordi han som således har åpenbaret sin herlighet på himmelen at endog de små barn priser den, har gitt mennesket en verdighet og makt som ligner den guddommelige, idet han har gjort det til herre over alle sine skapninger på jorden, 2-10. Da mennesket først i Kristus har gjenvunnet sin oprinnelige, men ved syndefallet tapte herlighet, så har den Hellige Ånd ved å skildre denne tillike skildret Kristi herlighet. (1KO 15, 27. HEB 2, 6-9).

1 Til sangmesteren, efter Gittit*; en salme av David.

   * Kan hende en toneart som har navnet sitt etter byen Gat.

2 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!

3 Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.

4 Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort,

5 hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham!

6 Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham.

7 Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter,

8 får og okser, alle tilsammen, ja også markens dyr,

9 himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier.

10 Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!