Hvorledes kan I tro,…

 

 

Andakt av Fredrik Wisløff, i www.Kommentar-Avisa.no 01.09.06

 

”Hvorledes kan I tro, I som tar ære av hverandre” Johannes 5,44.

 

Ethvert menneske er av naturen æresykt.

Hvem liker ikke hederlig omtale. Vi viser det ”ydmykt” fra oss og føler et velvære både ved de hederlige ord og vår egen beskjedenhet. I vårt hjerte gir vi den som roser oss rett, og innkasserer det hele.

Å være avhengig av folks ære og ros er å gjøre seg selv liten. Vi blir derved så lett menneskers treller. I ord og handlinger blir vi ufrie; og må alltid ta hensyn til hvordan folk vil bedømme oss og like dette. Og så utvisker vi oss selv, og blir lett usanne i vårt vesen.

 

Æresyke hindrer troen, sier Jesus. Troen har bare èn gjenstand, ett mål: Kristus. Hans ære og hans dom er det ene avgjørende for den som tror. Han har ingen sidehensyn å ta. Han vil intet for seg selv; alt for Kristus. Menneskers dom og ære må vike for ham som er blitt troens og hele livets store mål, Kristus. Der hvor troen får leve, må æresyken dø.

 

(Andakten er hentet, med tillatelse, fra ”Hvil eder litt”, den 03. september  

Andaktsboken er fortsatt å få kjøpt, med navnet ”Hvil dere litt”.)