Arkiv for 2023 www.Kommentar-Avisa.no

 

  • Klimakalkulator uten perspektiv (01.02.23) "De mørklagte akademikerhjerner må ha meg unnskyldt, men dere minner meg farlig om Erasmus Montanus (latin må vite), Holberg,  som  overbeviste mor Nille om at hun var en sten - inntil det kom en militær og marsjerte "latineren" ned på jorda igjen under hyl og skrik." Les mer.
  • Odelslov, konsesjonslov og jordlov forandres (22.01.23) "Odelsloven er en eldgammel lov som står i Gulatingsloven fra 1350, men er eldre enn den. Den ble innsatt i Gr.l. med den klausul at den ikke måtte oppheves. Den katolske kirke slo kloa i ca 70 % av norsk jordgods(greit med litt fast eiendom) - men mistet alt ved reformasjonen i 1537 og etter hvert gitt tilbake til slektene." Les mer.
  • Morsdagshefte 2023 Bestill heftet før Morsdagen her!
  • Putin og Europa kriger med energien (12.03.23) "Så fylles magasinene igjen med velsignet oktober- og november regn etter en uhyrlig nedtapping som i EU ikke betyr mindre enn ca 1 % AV EU`s forbruk." Les mer.
  • Ressurskamp og ressurskriser (09.01.23) "Men Meldingen puttet Ap. i en "skuff" og laget etter hvert et Miljøverndep. - noe Haugeland sa til meg i en misjonærsamling i Kristiansand - at ikke var deres ønske. De ville ha et Ressursdep." Les mer.
  • Skogdekning og grønn satsing (01.01.2023) "Videre vet man at bryter man skogdekningen fra kysten og innover i landskapet, bryter man også en annen viktig del av vanntransporten hvor bl.a. fordampning fra trærne "hopper" videre innover og fordeler nedbøren. Det hydrologisk kretsløp brytes!" Les mer.