Arkiv for 2021 www.Kommentar-Avisa.no

 

 • Underlig av sjefred. Selbekk (29.03.21) "Dette er skremmende overfladisk. Vaksinen er noe langt mer enn et sprøytestikk. Det er injeksjon av fremmede stoffer bl.a. mRNA i menneskets ca 3 000 milliarder celler og et uhyre komplisert biologisk system." Les mer.
 • Foreldreansvar og flertallsmakt. (22.03.21) I Skoleloven § 1-1 står det i innledningen om: Formålet og opplæringa. "Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen,-" Les mer.
 • Menneskeheten dømmes og reduseres? (20.03.21) "Jeg vil hjemsøke jorden for dens ondskap og de ugudelige for deres misgjerning, og jeg vil gjøre ende på de overmodiges stolthet og kue voldsmenns tross. Jeg vil gjøre folk sjeldnere enn fint gull og mennesker sjeldnere enn gull fra Ofir." Les mer.
 • Norges friheter - settes i revers (12.03.21) "Gjennom forkynnelse, bønn og hardt arbeid kom det norske folk seg ut av nød og fattigdom til velstand og frihet fra 1814 til 1837 til 1842 og til slutt 1905." Les mer.
 • AKF YouTube med 3 nye oppslag:
  Frihetene fra H. N. Hauge og det nittende århundre reverseres
  Påskehilsen om Nikodemus
  Strålende AMS Kampen mot mikrotåka som skader biologisk liv
 • Samfunnskritisk matproduksjon – hvorfor tynes matprodusenter? (27.02.21) "En slik statlig mangel på håndtering kan raskt bringe tankene over på psykisk terror. Tror regjeringen at økt import av mat (om vi får tak i maten da) reduserer faren for matsmitte og annen smitte…" Les mer.
 • Sivilisasjonsødeleggelse - ikke til å tro? (26.02.21) "Med Darwins evolusjonsteorier fikk de etter hvert avsatt Gud i sinnene i den akademiske verden - selve fundamentet for den judeo-kristne, vestlige sivilisasjon. Og "når Gud er død - er allting tillatt". Man følger noenlunde samme mønster i Norge også." Les mer.
 • Landbruket kommer igjen skriver "LeMonde" (22.02.21) "Lokale politikere og krefter kan selvsagt trø støttende til for å få fart på fornying av landbruket med støtte til nydyrking, grøfting og landbruksbygg osv. - og ikke bare vente på landbrukspolitikken sentralt..." Les mer.
 • «Hvad er dette for en,-» i dagens Norge? (20.02.21) På Genesaret sjøen lød det for litt under 2 000 år siden: "Hvad er dette for en, som både vinden og sjøen er lydige?" Les mer.
 • Landbruksetaten må gjenreises. (15.02.21) "Den lokale ledelse har tydelig utspilt sin rolle som arealforvaltere av denne basisressurs for vårt folks framtid. Tiden er inne for å gjenreise Landbrukskontorene, Fylkeslandbruks-kontorene og de gamle forvaltnings linjene - før enda flere areal er rasert og det går som en gammelordfører uttrykte det om rovdyrdebatten: "Dei skjønar ikke før dei svelt."" Les mer.
 • Frankfurterne i mål med identitetspolitikken? (08.02.21) "Dette er nihilisme satt i system som bryter opp samfunnets grunnbestanddel: kjernefamilien." Les mer.
 • Hyrder og politikere i dagens Norge - i lys av profeten Elias samt Hans N. Hauge (01.02.21) "I sin tid hadde Israel et hedensk kvinnestyre med Jesabel i spissen. Det kulminerte i at profeten Elias lovet kong Akab på direkten at nå ble regnet stoppet. Så kom hunger og sult - og denne profeten de hatet, men ikke trodde på - ble ettersøkt som årsaken til elendigheten for å drepe han." Les mer.
 • Peter Navarro om valg-ranet fra over halve USAs befolkning (25.01.21) "Lindsey Graham uttalte til media: "Graham asked,

  "Where was Nancy Pelosi? It's her job to provide Capitol security."" Les mer.
 • Identitet politikk og kulturrevolusjon (20.01.21) Dette er en ny tale på AKF/YouTube om identitets politikken i Guds Ords lys, der det er Frankfurternes verk som går mot slutten. Det er tale om et voldsomt, langvarig og farlig Skaperopprør som må møtes med Guds Ord, klar forkynnelse, bønn og hjelp til de mange som blir utsatt for denne kulturterror. Dette samlet i en kortskisse om hvordan Vestens "evangelisk-lutherske" kultur er angrepet av tenkningen fra 1789 til 1917 og frem til våre dager av Frankfurterfolkene. Hør hele!
 • Bruker Gud Trump for Israel og opprøret til dom? (18.01.21) Skriften har et Ord i Sakarias 1, v.14 ff om saken: "Rop ut disse ord: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg er såre nidkjær for Jerusalem og Sion, og såre vred er jeg på de trygge hedningefolk; for jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken. Derfor sier Herren så: Jeg vender mig atter til Jerusalem med miskunnhet; mitt hus skal bygges der, sier Herren, hærskarenes Gud, og målesnoren skal strekkes ut over Jerusalem. Rop atter og si: Så sier Herren, hærskarenes Gud: Ennu en gang skal mine byer flyte over av det som godt er, og Herren skal ennu en gang trøste Sion og ennu en gang utvelge Jerusalem." Les mer.
 • Hvor går USA og Vesten? (16.01.21) Romania under kommunismen sammenlignet med utviklingen i USA idag. En Rumensk pastor forklarer i klartekst dette og skjønner du hva han sier, har du nøkkelen til også den norske samfunnsutviklingen. Utviklingen har tatt tid, vi kan i nyere historie si fra Frankfurterskolens oppstart rundt 1925+/-.
 • Hva gjorde Donald Trump feil fra venstresidens synspunkt? (12.01.21) "1. Han ble en drivkraft mot globaliseringen og FOR nasjonalstaten. (i tråd med Apostelgjerningene 17, 26-27)" Les mer.
 • USA og Brexit foran - Danmark og Norge etter? En skisse ut fra profetiene og tiden om den nære fremtid (02.01.21) "Mot de flestes mening er nå britene ute av EU og er igjen en fri nasjon. Et EU startet og utviklet av katolikker. Adenauer hadde flere nazister i sin regjering." Les mer.