Arkiv for 2020 www.Kommentar-Avisa.no

 

 • President Trump og perserkongen Kyros - paralleller? (14.08.20) "Salme 121: Jeg løfter mine øine op til fjellene; hvor skal min hjelp komme fra?  2 Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper." Les mer.
 • Demoniske verdenskrefter - mot Herren og de profetiske lys (03.08.20) "For det første skal en ikke slå noe endelig fast - men ta signalene og tegnene i tiden - og "Skjønne det når det skjer". Da styrkes en i troen på at allmaktens Gud har den totale styringa om det synes aldri så skremmende. Og så er det viktigste å ha kapitulert innfor Gud og være frelst, for nå øker tempoet kraftig mot slutten av denne verdens husholdning. Det "onde har fått så stor en makt", men seiret har de ikke, og den endelige seier får de ikke." Les mer.
 • Prideflagget - er ikke likegyldighet. (24.07.20) "Oppsummert er flaggets formål: en homonasjon…for å proklamere sin egen maktidè overalt." Les mer.
 • Biologisk krigføring mot Vesten? (14.07.20) ""Beijing kunne ha advart verden, men gjorde det motsatte. Regimet lot nyttårsfeiringen gå sin gang. Millioner av mennesker var ute og reiste. Kinas regime er medskyldig i mord, mener Bannon."  Nå arbeider Vesten grundig med en voldsom veldokumentert sak mot Kina, og Norge vil måtte sakte våkne opp fra sitt søvndrukne samarbeid med Kina o.a. diktaturer." Les mer.
 • Når helsevesen og lærere angir barn til staten, ett nytt barnevern trengs (05.07.20) "Ved alvorlige saker, ha også fokus på å bevare/følge opp familien, fordi det er den barnet skal tilbake til. Møter familien ordentlige folk på «andre siden av skranken» - har man lite å frykte." Les mer.  
 • Kristne friskoler - og statens ideologi (27.06.20) Helsesøster/helsesykepleier til barn i 8. klasse: "9. Har du noen gang hørt eller sett at en av foreldrene dine har skjelt ut eller brukt fysisk makt mot den andre?" Les mer.
 • Barnevern og politi "knuser familiene" (22.06.20) "De ideologiske krumtappene i landet må ikke innbille seg at de i lengden kan manipulere og overkjøre folket, deres familier og barn - til det er folkets frihets- og rettsfølelse for dypt forankret." Les mer.
 • Winstons behandling av opprørere (21.06.20) "Det første kvinnelige medlem av Parlamentet var suffragette og ble så rasende på WC at hun ytret at "om var jeg gift med dem  ville blandet gift i teen din". WC svarte elegant og kontant: Hadde jeg vært gift med dem - hadde jeg drukket den teen." Les mer.
 • Sir Winston Churchill i nye slag og om deling av Palestina (15.06.20) "Obama hev Churchill-bysten ut av det Ovale kontor – mens Trump tok den inn igjen." Og, "Winston Churchill krevde opphevelse av Hvitboka og  gjenopprettelse av rettighetene for det jødiske folket - retten til innvandring og til kjøp av landområder [50, s. 593]."
 • Menneskeretter, foreldrerett og hjemmeundervisning angripes alvorlig (10.06.20) "«Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT. Foreldreretten er en del av helheten rundt tros- og samvittighetsfriheten!" Les mer.  
 • Løvetann-ideologien må tas med rot! (08.06.20) "Nei, også her må en ned til radix - roten - være skikkelig radikal - om en skal få slutt på raseriet som har spredd seg fra tankebyggene til den "franske revolusjon" til Karl Marx, Freud, Darwin og ny-marxismen - som Frankfurterne på en eminent måte har mikset sammen for å lage kulturelle våpen som river sentrale elementer i den vestlige sivilisasjon etter at de med Trotskij`s feilslåtte angrep på Polen under den russiske revolusjon - forstod at blodig revolusjon ikke er veien å gå. Så tok - ikke minst Georg Lukács med seg kulturkontoret fra Moskva til Frankfurt am Main og fortsatte der i 1923 - for så i møte med Hitler å flykte til USA og invadere de amerikanske universiteter med start i Colombia hvor Clinton m.fl. har studert." Les mer!
 • Pandemien, ministeren og bibelske forskrifter (03.06.20) "Slik er det ene helseråd etter det andre med full, enkel innsikt og presise råd som  virkelig knekker eller isolerer smitten og holder folket friskt. Skaperen vet hva Han skriver om. Da er det vel bare å si til folkets tjenere (som minister betyr): Velkommen etter og la Stortinget ta godt vare på Herrens Ord i samfunn og menighet." Les mer.
 • STORTINGSREPEsentantenes  SAM-VIT og Norge som rettsstat (27.05.20) "I Malangen herredsrett ble Knudsen frikjent. Dommeren la til grunn at abortloven var uforenlig med evangelisk-luthersk religion og dermed i strid med Grunnlovens paragraf 2." Les mer.
 • Inn i kampen mot avkristningen (23.05.2020) "Tiden minner ikke lite om de som formannen i Forfatterforeningen Ronald Fangen skildrer slik en stund før 2. v.k.: "Publikum interesserte seg ikke for den såkalte  "storpolitikken". Og aller minst var folk lystne på å se sammenhengen mellom storpolitikken og vår tids livsanskuelseskamp, hele vår åndelige situasjon. Selv mangfoldige kristne var blinde her, hvor våkne, ivrige og skarpsindige de ellers kunne være ,-"" 
 • "Med lov skal landet byggjast og ikkje med u-lov øyast." (15.05.20) "Min gamle fylkesjordsjef hos Fylkesmannen i Telemark sa en gang til en som ringte "det er lov å prøve seg"....det er det samme Fylkesmannen i Vestland med tidligere Venstre leder Lars Sponheim nå som Fylkesmann, her tilsynelatende kan ha prøvd seg på og så har Statens representant i Vestland regelrett stoppet brått i veggen! Det var Bufdir som kontaktet Fylkesmannen i saken og Bufdir er underlagt statsråd Ropstad fra KrF. Og det er vel mer en grunn til å anta at denne henvendelsen fra Budir til Fylkesmannen også er sjekket ut med regjeringsadvokaten." Les mer.
 • Statssekretær fra Venstre trakk seg pga egen integritet (07.05.20) "Det Bjøro her beskriver er en forvaltning i fullt forfall – det kan være noe av det samme Bråten opplevde i sine 105 dager og som han til tross for Venstres manglede verdier i sitt program ble så belastende at han måtte gå." Les mer.
 • Tjenestedeling - hva er det? (25.04.20) "Tjenestedeling er et stadig tilbakevendende spørsmål - som man mener man har kommet til stadig dypere innsikt i enn fedrene - selv om konsekvenser og resultater tyder på det motsatte." Les mer.
 • Likhetens endelikt – Stortingets rettsoppløsning. Fortsatt familieoppløsning, fjerning av far, oksestasjon neste? (20.04.20) "Sjefsredaktør i Dagen, Arthur Berg, hadde bl.a. følgende å si om saken på lederplass 14. jan. 1981: "Familie- og samlivsetikken høyrer til dei felti som Geilomøtet særleg peika på. Og det er klårt at det er eit overlag viktig felt for kristen forkynning. For det vert no mobilisert enorme krefter til åtak på familie og heim, og på den "ideologien" om kjøn og kjønsmoral som Bibelen gjev oss. (Det er ca. 40 år siden)" Les mer.
 • Minister - tjener for folket (14.04.20) "I flg. min fremmedordbok betyr minister en tjener. Dagens ministre er stort sett en del av et statsråd som er valgt av folket for å tjene folket. Og skal man tjene folket, må det skje på sannhetens og lovens grunn. Falsen sa det: Lovene skal regjere - ikke menneskene." Les mer.
 • Bibelen og Covid-19 (06.04.20) "Rett inn i dagens Covid-19 situasjon peker Bibelen altså på nasjonalstaten, der grenseskjell mellom deres bosteder poengteres! Den Storting og Regjering i dag jobber med å fjerne. Man vil heller ikke søke Gud og følgelig vil man ikke ha en nasjonalstat som Gud ba oss ha for vårt eget beste. Det begynte med Babels tårn for ca 4 250 år siden (ved Nimrod) – der måtte Gud gripe inn og forvirre deres språk, fordi menneskeheten ville gjøre seg et navn og bli sin Egen gud. De ble da spredt ut til «jordens hjørner»."
 • Rettsstaten ligger med brukket rygg (02.04.20) Regjeringen skal ikke tilsette dommere, men det skal gjøres slik: "- domsmakten til domstoler sammensatt av personer valgt ved loddtrekning blant folket og for kort tid." Les mer.
 • Statlig matlagring er billig og avgjørende viktig (27.03.20) "Fagfolk på matkorn opplyser at slik forholda er i dag er behovet for å sikre norsk befolkning import av inntil 200 000 tonn matkorn (dvs. slår kornhøsten feil vil vi trenge 2-3 x). Det er kun behov for ett av de store bulkskipene med 4-8 rom, det kan frakte 200 000 tonn alene! Det kan også selvsagt ligge i kai uten å umiddelbart losses om det er behov. Et slikt volum er lite i verdensmålestokk og kan bestilles nå, og utgjør i innkjøp en kostnad rundt kun 1/150 av det årlige forsvarsbudsjettet på 60 milliarder." Les mer.
 • Litt overrasket nå? Enn når? Les siste Gjestekommentar der det bl.a. står: «Det er verdt å la Solbergs ord synke inn, Ifølge henne selv hadde hun for en uke siden ingen forestillinger om de utfordringer hun og landet nå står overfor. Og det er kanskje det mest uvirkelige ved situasjonen.» (Ola Storeng i Aftenposten 16.03.20)
 • Globalismen i regjeringen er totalitær og død på boks (19.03.20) "Norge har en selvforsyning på kun 38 % og den igjen er sterkt knyttet til innsatsfaktorer vi må importere og høy mekaniseringsgrad. Laksen vår er basert på 83 % importert fòr! Regjering og Storting har for 20 år siden lagt ned ALLE nasjonale matvareberedskapslagre. De som arbeider med matproduksjon er samfunnskritisk personell!" Les mer.
 • Nasjonal dugnad for å sikre norsk matforsyning (16.03.20) Det er nå flere matprodusenter som kun får tak i 10 % av de utenlandske arbeiderne de er i behov av til å sette i gang våronna og det er også høsting av tomat og agurk underveis. Det de færreste nordmenn nok enda har tenkt på er at dette problemet ikke er særnorsk…og det kan brått skape utfordringer for importen av ulike produkter. Kanskje vi denne gangen får oss en lekse og kanskje må den bli så tøff at vi husker den? Bonden og hans arbeidere er samfunnskritisk personell! Les næringens pressemelding linket fra i dag.
 • Perspektiver drukner i globalistisk korona aksjon (16.03.20) "Det ville vært et svært godt nasjonalt tiltak om vanlige fornuftige familier som har mulighet til det, skaffet landet en babyboom i overgangen 2020-2021 – det ville gitt oss bærekraft inn i fremtiden. 54 000 fødsler i året er rett og slett pinlig – og det er flere familier med ingen barn, ett eller to som burde vurdere en slik naturlig styrking av nasjonalstaten." Les mer.
 • Bibelen med hjelp fra Himmelen mot pandemien (14.03.20) "For svært mange år siden las jeg "Bibelens krone" av den kjente danske teologen Skovgaard Pedersen. Det var en utredning av Johannes Åpenbaring. Der hevdet han med bibelsk rett at "Når mennesket reiser seg mot Gud, reiser Gud skaperverket mot mennesket"." Les mer.
 • Korona – COVID-19, klassisk smittevern (10.03.20) "Hovedpoenget med denne artikkelen er å peke på det som nå begynner å gå opp for flere og flere, nemlig at det er de gode gamle smitteforebyggende tiltakene som vil virke. For det første og viktigste er å redusere risikoen for å bli smittet og dernest benytte tiltak en har tilgjengelig for å redusere smitterisikoen ytterligere der en må ferdes." Les mer.
 • Lukas 21 (09.03.20) Les HELE Lukas kp 21 og da vil du også få med deg disse versene som Jesus sier til sine disipler: "Og når Dere får høre om krig og opprør, da la dere ikke skremme! for dette må først skje, men enden kommer ikke med det samme. Da sa han til dem: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike, og store jordskjelv skal det være og hunger og sott både her og der, og det skal skje forferdelige ting og store tegn fra himmelen." "Og det skal skje tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene engstes i fortvilelse når hav og brenninger bruser, mens mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorderike; for himmelens krefter skal rokkes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og megen herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder! for deres forløsning stunder til." (Fikentreet nevnt i vers 29 skal være bildet på den nyopprettede Staten Israel og alle trær andre nasjoner.)
 • Ibsen for likestilling og dagens familieøder? (01.03.20) "Og Arken var Guds redningsark for familien - som Ibsen synes på parti med den onde hvor han "med lyst legger en torpedo under Arken.". Ibsen ønsket å gjøre det skikkelig ved hjelp av radikale menn som kunne føre det store, flom av ord - mot Han som reddet Noah og dømte verden." Les mer.
 • Kvinnemakt i Barnevernet (23.02.20) "Offentlige meldere er oftest kvinner med sosialfaglig eller pedagogisk bakgrunn, i og med at det oftest er helsestasjoner, barnehager og skoler som melder bekymring. Melderne hensyntar i liten grad faktorer som medfødte lidelser og diagnoser som kan gi akkurat samme symptombilde som omsorgssvikt." Les mer.
 • Dette ER hjerterått, Kristin Ørmen Johnsen! (15.02.20) "Da blir spørsmålet til Kristin Ørmen Johnsen: Når leverte du inn politianmeldelse på Stavanger Barnevern og på politiets utøvelse av vold?" Les mer.
 • Høyesteretts Rett til å være Uavhengig Statsmakt (14.02.20) "Slik som vår konstitusjon er oppbygd kan Høyesterett som Uavhengig Statsmakt, med Grunnloven i hånd, selv ta tilbake sin uavhengighet – det venter vi i spenning på vil skje og det vil tjene dommerstanden til stor ære inkl de 20 dommerne i Høyesterett!" Les mer. 
 • Kampen om menneskeverdet, -ismenes mørke bidrag (11.02.20) "- Et skip kan ikke forankres i selve de bølgene vi skulle sikre det mot å bli tatt av." Les mer.
 • Kampen om menneskerettighetene II (10.02.20) "Darwinismen er selvsagt også nevnt, i følgende ordelag: – Utviklingslæren førte med seg at synet på mennesket ble totalt forandret. Og Opdahl viser oss på en lettfattelig måte hva konsekvensene ble av dette ”nye” menneskesynet. Han viser oss at overgangen fra å se på mennesket som et evighetsvesen til et biologisk vesen får dramatiske konsekvenser for alt som er sant og rett. Opdahl skriver at Schleiermacher engang skal ha sagt at humanitet uten divinitet (noe guddommelig) er bestialitet. Vår tid har levert beviset for at han hadde rett." Les mer.
 • Nytt Morsdagshefte 2020 - Bestiller du STRAKS (innen 4.-5.02) får du bladet til morsdag 9. februar!
 • Brexit (31.01.20) I morgen våkner Storbritannia opp til en betydelig mere nasjonalstat. Og ved inngangen til 2021 skal de være helt ute av unionen. Det er symboltunge hendelser som nå skjer i den angoamerikanske verden, med USA og Storbritannia og det kan gi en Håp om et styrket nasjonalstatsfokus.
  Leser du Apostelgjerningene 17, 26-27 ser du noe svært viktig: ”- og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, for at de skulle lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen eneste av oss.”
  SÅ viktig er altså nasjonalstaten – den er en bolig for oss mennesker der vi skal lete etter Gud. Motsatsen er historien i 1. Mosebok 11, om Babels tårn der man ønsket å gjøre seg et navn og nå like inn i Himmelen. Legg merke til at nasjonal-staten ikke er det samme som nasjonalisme. Ismer som for eksempel sosialisme og katolisisme, er generelt ikke av det gode, men det nasjonale i den rette sammenheng er av det gode.
  HER kan britenes utgang fra EU parlamentet sees i går!
 • Ny-hedensk omskjæring i Norge (27.01.20) "På denne bakgrunn er det med glede jeg før jul registrerte at verdens største lutherske synode - Missourisynoden sluttet seg fullt ut til Bibelens skaperordning, mot darwinismen og for Bibelens klare tale om ung jord - og ba sine pastorer å legge vekt på det i sin undervisning og forkynnelse. I denne forvirringens tid er det godt å se noen gå til roten (radix) av forvirringen og fastholder Guds Ord som det står skrevet. Da er det håp." Les mer.
 • Er størst mulig grovfôrandel i fôret til melkekyr lønnsomt? (25.01.20) "Etter at regjeringen i 2019 kuttet rundt 8 % av norsk melkeproduksjon (bl.a. pga utflaggingen av Jarlsbergosten) tvinger det igjen frem en diskusjon om fòringsregimet. Dette er sterkt omtalt i bl.a. Bondebladet for 16. januar 2020 med et innlegg fra et møte med professor Harald Volden ved NMBU der tittelen lyder «- Vi må redusere avdråtten». Melkeytelsen må altså ned – men ikke nødvendigvis på bekostning av netto inntekta!" Les mer. 
 • Feminisme, likhet ødelegger det kvinnelige (20.01.20) "Nyhetene melder at et økende antall jenter vil bli gutter - og ber om kjønnsoperasjoner. Ingen skjønner hvorfor, og radikale krefter i Norge vil ta fra Rikshospitalet eneretten på disse inngrepene. De er for restriktive. Så vil man "liberalisere" også dette som er verre enn kjønnslemlestelsen til hedningene som vi kritiserer høylytt. At Riksen er restriktiv, er ikke vanskelig å forstå. De er fagfolk og har vel enda rester igjen av naturrett - som gjør at de oppfatter dette som ren naturødeleggelse." Les mer.
 • Samvirke begynte sånn (13.01.20) "Ordfører, bestyrer, undertegnede og folk sentralt fra tok oss en tur til Tønder i Danmark hvor det ryktes at ca 16 bønder hadde meldt seg ut av den store enhet. De var lei av store møter, foredrag, fortellinger og kraftige middager før de slapp til orde - halvsøvnige og lite fikk sagt. Som sagt, de meldte seg ut, slo seg sammen og styrte nå alt selv, og det gikk strykende." Les mer.
 • Tunge jurister advarer mot rettsstaten forvitring. Dette er alvor! (10.01.20) "Menneskerettjurist Reikerås har fått gjennomgå i flere store saker bl.a. i konfrontasjon med staten bl.a. i nordsjødykkersaken. Han ble endog fradømt lisensen - men fikk den igjen i høyere rett. Han fortsatte ufortrødent arbeidet sitt for foreldre og barn i Strasbourg. Og etter en rekke store avgjørelser i Menneskerettsdomstolen - med brakseier mot Norge i The Great Chamber i Lobben saken, tror jeg ikke det er nødvendig å skrive mer om han." Les mer.
 • Stakkars barn i Larvik! (05.01.20) "Foreldregenerasjonen i dag har langt på vei abdisert. Og de er over flere tiår nå tvunget til det, men burde ikke latt seg tvinge. Statens store apparat inkl maktapparatet har fylt barna med vold og pornografi – endog i barnehage og skole og inn i hjem med NrK m.fl. Angrepspunktet til Staten var familien som samfunnets grunnsten og fundament. Barna skulle indoktrineres i darwinismen og den sterkestes rett, perverseres og ut skulle kristendommen inkl moralen, nå høster vi fruktene. Mine vinklinger i artikkelen baserer seg i fortsettelsen på Bibelen." Les mer.
 • Grunnlovens § 2 på plass igjen! (01.01.20) "Guds Ord er klart: ”For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;” (Paulus brev til romerne 13, 3) Norges nasjonalmerke er korset i flagget!, med vår Nasjonalsang, med fokus på Nasjonalstaten og Guds Velsignelse: Ja vi elsker dette landet og vår Fedrelandssalme: Gud signe vårt dyre fedreland!" Les mer.