Arkiv for 2020 www.Kommentar-Avisa.no

 

 • Kvinnemakt i Barnevernet (23.02.20) "Offentlige meldere er oftest kvinner med sosialfaglig eller pedagogisk bakgrunn, i og med at det oftest er helsestasjoner, barnehager og skoler som melder bekymring. Melderne hensyntar i liten grad faktorer som medfødte lidelser og diagnoser som kan gi akkurat samme symptombilde som omsorgssvikt." Les mer.
 • Dette ER hjerterått, Kristin Ørmen Johnsen! (15.02.20) "Da blir spørsmålet til Kristin Ørmen Johnsen: Når leverte du inn politianmeldelse på Stavanger Barnevern og på politiets utøvelse av vold?" Les mer.
 • Høyesteretts Rett til å være Uavhengig Statsmakt (14.02.20) "Slik som vår konstitusjon er oppbygd kan Høyesterett som Uavhengig Statsmakt, med Grunnloven i hånd, selv ta tilbake sin uavhengighet – det venter vi i spenning på vil skje og det vil tjene dommerstanden til stor ære inkl de 20 dommerne i Høyesterett!" Les mer. 
 • Kampen om menneskeverdet, -ismenes mørke bidrag (11.02.20) "- Et skip kan ikke forankres i selve de bølgene vi skulle sikre det mot å bli tatt av." Les mer.
 • Kampen om menneskerettighetene II (10.02.20) "Darwinismen er selvsagt også nevnt, i følgende ordelag: – Utviklingslæren førte med seg at synet på mennesket ble totalt forandret. Og Opdahl viser oss på en lettfattelig måte hva konsekvensene ble av dette ”nye” menneskesynet. Han viser oss at overgangen fra å se på mennesket som et evighetsvesen til et biologisk vesen får dramatiske konsekvenser for alt som er sant og rett. Opdahl skriver at Schleiermacher engang skal ha sagt at humanitet uten divinitet (noe guddommelig) er bestialitet. Vår tid har levert beviset for at han hadde rett." Les mer.
 • Nytt Morsdagshefte 2020 - Bestiller du STRAKS (innen 4.-5.02) får du bladet til morsdag 9. februar!
 • Brexit (31.01.20) I morgen våkner Storbritannia opp til en betydelig mere nasjonalstat. Og ved inngangen til 2021 skal de være helt ute av unionen. Det er symboltunge hendelser som nå skjer i den angoamerikanske verden, med USA og Storbritannia og det kan gi en Håp om et styrket nasjonalstatsfokus.
  Leser du Apostelgjerningene 17, 26-27 ser du noe svært viktig: ”- og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, for at de skulle lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra noen eneste av oss.”
  SÅ viktig er altså nasjonalstaten – den er en bolig for oss mennesker der vi skal lete etter Gud. Motsatsen er historien i 1. Mosebok 11, om Babels tårn der man ønsket å gjøre seg et navn og nå like inn i Himmelen. Legg merke til at nasjonal-staten ikke er det samme som nasjonalisme. Ismer som for eksempel sosialisme og katolisisme, er generelt ikke av det gode, men det nasjonale i den rette sammenheng er av det gode.
  HER kan britenes utgang fra EU parlamentet sees i går!
 • Ny-hedensk omskjæring i Norge (27.01.20) "På denne bakgrunn er det med glede jeg før jul registrerte at verdens største lutherske synode - Missourisynoden sluttet seg fullt ut til Bibelens skaperordning, mot darwinismen og for Bibelens klare tale om ung jord - og ba sine pastorer å legge vekt på det i sin undervisning og forkynnelse. I denne forvirringens tid er det godt å se noen gå til roten (radix) av forvirringen og fastholder Guds Ord som det står skrevet. Da er det håp." Les mer.
 • Er størst mulig grovfôrandel i fôret til melkekyr lønnsomt? (25.01.20) "Etter at regjeringen i 2019 kuttet rundt 8 % av norsk melkeproduksjon (bl.a. pga utflaggingen av Jarlsbergosten) tvinger det igjen frem en diskusjon om fòringsregimet. Dette er sterkt omtalt i bl.a. Bondebladet for 16. januar 2020 med et innlegg fra et møte med professor Harald Volden ved NMBU der tittelen lyder «- Vi må redusere avdråtten». Melkeytelsen må altså ned – men ikke nødvendigvis på bekostning av netto inntekta!" Les mer. 
 • Feminisme, likhet ødelegger det kvinnelige (20.01.20) "Nyhetene melder at et økende antall jenter vil bli gutter - og ber om kjønnsoperasjoner. Ingen skjønner hvorfor, og radikale krefter i Norge vil ta fra Rikshospitalet eneretten på disse inngrepene. De er for restriktive. Så vil man "liberalisere" også dette som er verre enn kjønnslemlestelsen til hedningene som vi kritiserer høylytt. At Riksen er restriktiv, er ikke vanskelig å forstå. De er fagfolk og har vel enda rester igjen av naturrett - som gjør at de oppfatter dette som ren naturødeleggelse." Les mer.
 • Samvirke begynte sånn (13.01.20) "Ordfører, bestyrer, undertegnede og folk sentralt fra tok oss en tur til Tønder i Danmark hvor det ryktes at ca 16 bønder hadde meldt seg ut av den store enhet. De var lei av store møter, foredrag, fortellinger og kraftige middager før de slapp til orde - halvsøvnige og lite fikk sagt. Som sagt, de meldte seg ut, slo seg sammen og styrte nå alt selv, og det gikk strykende." Les mer.
 • Tunge jurister advarer mot rettsstaten forvitring. Dette er alvor! (10.01.20) "Menneskerettjurist Reikerås har fått gjennomgå i flere store saker bl.a. i konfrontasjon med staten bl.a. i nordsjødykkersaken. Han ble endog fradømt lisensen - men fikk den igjen i høyere rett. Han fortsatte ufortrødent arbeidet sitt for foreldre og barn i Strasbourg. Og etter en rekke store avgjørelser i Menneskerettsdomstolen - med brakseier mot Norge i The Great Chamber i Lobben saken, tror jeg ikke det er nødvendig å skrive mer om han." Les mer.
 • Stakkars barn i Larvik! (05.01.20) "Foreldregenerasjonen i dag har langt på vei abdisert. Og de er over flere tiår nå tvunget til det, men burde ikke latt seg tvinge. Statens store apparat inkl maktapparatet har fylt barna med vold og pornografi – endog i barnehage og skole og inn i hjem med NrK m.fl. Angrepspunktet til Staten var familien som samfunnets grunnsten og fundament. Barna skulle indoktrineres i darwinismen og den sterkestes rett, perverseres og ut skulle kristendommen inkl moralen, nå høster vi fruktene. Mine vinklinger i artikkelen baserer seg i fortsettelsen på Bibelen." Les mer.
 • Grunnlovens § 2 på plass igjen! (01.01.20) "Guds Ord er klart: ”For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;” (Paulus brev til romerne 13, 3) Norges nasjonalmerke er korset i flagget!, med vår Nasjonalsang, med fokus på Nasjonalstaten og Guds Velsignelse: Ja vi elsker dette landet og vår Fedrelandssalme: Gud signe vårt dyre fedreland!" Les mer.