Arkiv for 2019 www.Kommentar-Avisa.no

 

 • Aftenposten til sine lesere: Hatkriminaliteten vokser i EU (10.06.19) "M.a.o. uroen og motsetningene vokser i Europa og burde tilsi at Norge styrker sin beredskap forsynings- og forsvarsmessig m.m. - men viktigst av alt er at vår kristne arv blir fornyet i forkynnelse og bønn og statstenkning - om ikke landet vårt skal dras inn i dragsuget fra EU`s internasjonalisering og forsøk på globalisering som allerede er sterkt i gang med paven i spissen." Les mer.
 • Statsmakten og privat rett. (03.06.19) "Her kan en bare skifte ut "bønder" med "hjem", rapporter er det visst nok av med de merkeligste begrunnelser, og så kommer "rosinen i pølsa": "IDEOLOGISK grunnlag"." Les mer.
 • Rettsstaten og diverse tilsyn (28.05.19) Det er en nasjonal skandale under opprulling når det gjelder Mattilsynet. I dette oppslaget henvises det til en systematisk ideologisk systemfeil, langt ut over Mattilsynet,
  i Norge. Les mer!
 • Selbekk, teologene og grønn teologi (24.05.19) "Avslutningsvis føler en et visst behov for ordene: kom ned på jorden igjen. Og som en forfatter skrev: "Da vi ble troløse mot Himmelen - forrådte vi jorden."" Les mer. 
 • Internasjonalisering - nå også honningproduksjonen (16.05.19) I morgen er det 17. mai og fine taler om Norge skal holdes - også eliten holder slike taler - men bak talene ligger en annen agenda - en agenda som er stikk motsatt av hva Skaperen ba oss gjøre i Apostelgjerningen 17, 26, å ta vare på nasjonalstaten. Artikkelforfatteren skriver: "Hva "eliten" gjør, er ikke noe annet enn å utvise kraftig forakt for folkesuvereniteten og enkeltmenneskets bestemmelse over hvordan de vil ha sitt Norske hus." Les mer.
 • Løft Korsets Fane Høyt! (13.05.19) "Derfor bør korset løftes høyt i flagget med beskjed om at det skal ikke fjernes - likesom nasjonalsalmen på søndag morgen." Les mer.
 • Landbruksoppgjøret, ren fornuft eller og velsignelse? (11.05.19) Jordbruksoppgjøret pågår i disse dager og fokuset burde nå rettes mot den bærende kristne ideologi som kan få vår forvaltning av nasjonens naturressurser på fote igjen! Les hva artikkelforfatteren gir av råd!
 • Ideologisk grums i statsapparatet – farlig for deg og meg (07.05.19)  "«Ingen vil tro at systemet til et vestlig europeisk land er råttent fra innsiden.» Nå har allikevel glansbildet av «Det Norske Demokratiske Kongedømmet» raknet og land etter land får full innsikt i hvilke ideologier som styrer landet." Les mer.
 • Er det ennå håp? (04.05.19) Hør denne helt ferske innspillingen, fra Jørgen Høgetveit, om Håpet i Norge i dag! I tillegg bør du også få med deg disse to: Skisse om IDEOLOGI, LOVGIVNING og PRAKSIS i Barnevernet og Aktuell i det oppbyggelige og oppbyggelig i det aktuelle.
 • 8 åpne brev til flere kommuner på Sørlandet om vindturbingenerator etablering leser du her!
  Her kan du plukke mye god argumentasjon og spre i ulike kanaler!
 • Staten og det politiske establishment i kamp mot egne velgere! (29.04.19) "Vi skal ikke se bort ifra at denne motstanden kan smitte over på flere viktige samfunnsområder – det ville være å håpe at Statsmakten igjen måtte innordne seg vanlige maktfordelingsprinsipper basert på Naturretten. I en tid der håpløsheten hos mange råder skal vi minnes ordene til en statsleder som sto opp mot nasjonalsosialismen i vårt egen samtid: Et undertrykt folk skal aldri frykte, for en dag kommer en sannhetens gnist - Gud alene vet hvorfra - og setter det hele under den strengeste tiltale og det går under." Les mer.
 • EU og Notre-Dame (26.04.19) "It is impossible to rightly govern a nation without God and Bible." George Washington. Les mer.
 • Vi ønsker våre lesere en Velsignet Påskehøytid: Se vi går opp til Jerusalem "En ufattelig byrde: "Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdiggjort for Gud" 2. Korinter brev 5, 21." Les mer.
 • EU, CO2 og kommunal selvråderett - Hvorfor vindmøller (09.04.19) "Folkestyret fortsetter staten og krasje, folkestyret er kommet i alvorlig strid med Statsmakten - statens Oppdragsgiver." Les mer.
 • Kronargumentet CO2 - tatt av vinden (08.04.19) "Nei, nå begynner det å demre for folk flest at de må redde verden mot de som sier de vil redde verden! Det er vel dette sjefen for Statkraft også aner når han trekker seg fra hovedsatsingsområder vindkraft i Norge og forsvinner til utlandet?" Les mer.
 • Tilsynsansvar av Barnevernet er kommunestyrets jobb (31.03.19) Fylkesmannen i Hordaland om bystyret i Bergens lovhjemmel for å gå inn i enkeltsaker i Barnevernet: "Bystyret kan selv bestemme hvordan det vil sikre seg nødvendig innsyn i den kommunale virksomheten for å utøve tilsynsansvaret sitt. Det kan derfor uavhengig av taushetsplikt også gjennomgå enkeltsaker dersom det finner det formålstjenlig, jamfør forvaltningslovens § 13 b første ledd nummer 4." Les mer.
 • Stormøte om folkefrihet og ressurser i Jørgen Løvlands rike (30.03.19) "Nå må vi som fedrene lære å ta vare på landet vårt og oss selv og ikke la oss føre på avveier igjen. La oss følge Jørgen Løvland og de andre nasjonal- og frihetselskende forfedre inn i en felles vel forvaltet fremtid." Les mer.
 • Se vi går opp til Jerusalem (26.03.19) "En ufattelig byrde: "Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdiggjort for Gud" 2. Korinter brev 5, 21." Les mer.
 • Bærum- og Holmenkoll-åsene ypperlig for vindmøller (18.03.19) "Både Tryvannshøgda og Kikutstua har områder med mange timer vind i året og er tett på bebyggelsen. Og kommer vi opp i 120 m høyde over bakkenivå har områdene gode gjennomsnittlige vindhastigheter." Les mer.
 • Vindmøller, penger og internasjonalisering (11.03.19) Det ga selvsagt ikke nok kraft og inntjening når en først hadde fått smakt på mulighetene. Nå måtte våre heiarealer utnyttes til vindkraft om det miljømessig smadret tusenvis av km2, og grunneierne ble lovet "gull og grønne skoger" med alle bivirkningene som kommer etter hvert. Etter rapporter å dømme ble det lite både av dyreliv og det grønne - mens utbyttet til de som lot kapitalen breie seg på arealene sine, bittert måtte innse at de var "lurt" som en utrykte det. Noen grunneiere sier nå NEI.
 • FORELDRERETTEN kraftig truet i Canada og den vestlige verden - også Norge! (06.03.19) "Det mest graverende (og nye) ligger nettopp der. Foreldrene fradømmes foreldreretten over egne barn. Staten overtar. På sikt kan slik styring føre mennesker på flukt fra vestlige velmenende demokrati som i virkeligheten driver en samfunnsdestruktiv ideologisk imperialisme uten sidestykke." Les mer.
 • Strøm til Europa betyr null - men ødelegger Norge (03.03.19) "Vårt bidrag til Europa av ren strøm utgjør 1/350 eller som en liten prikk mot et stort trailer hjul, mens det har en rekke skadevirkninger i Norge - inklusive at man fortsetter raseringen av norsk natur med vindmøller fra Finnmark til Lindesnes." Les mer.
 • Bevisstløs og historieløs demokratidebatt om sosiale media (25.02.19) "Kanskje vi igjen kan få det sviktende folkestyret og ytringsfrihet på plass igjen som fedrene skaffet oss i et hav av undertrykkende diktaturer - men da må nok fedrenes basis på plass igjen - for Gamle Adam er ikke enkel å kontrollere." Les mer.
 • Kirkens Grunn fra s. 560-564 og barneoppdragelsen (21.02.19) "Kirken vilde sviktet sin forpliktelse på det kristne opdrageransvar om den rolig så på at en verdslig øvrighet organiserer en moralsk barne- og folkeopdragelse, uavhengig av kristent syn. Foreldre og lærere må ikke søkes drevet til i strid med sin samvittighet å utlevere barna til opdragere som vil "revolusjonere deres sinn" og innføre dem i en "ny livsanskuelse" som kjennes fremmed i forhold til kristendommen." Les mer.
 • ABC-nyhetene om stor demonstrasjon i Polen mot Norsk Barnevern (17.02.19) "En undres når Norge skal ta til vettet og la gammel kristen rettstenkning styre Barnevernet - eller om en skal la Frankfurterideologien ture videre." Les mer.
 • Mektige krefter sammen om CO2 og én verden? (12.02.19) "Store krefter samler seg om en global kontroll - men aldeles ikke en samling om Sion og Jesu gjenkomst." Les mer.
 • Kristningskongene fra Kaukasus og Jødeland? Les denne anmeldelsen av Steinar Handeland.
 • Statsråder som har skjært kjøtt og måka dritt? (05.02.19) "...og foreslår at man for eks. innbyr statsminister, finansminister, landbruksminister og gjerne miljøvernminister og gir dem et dagskurs på Universitetet på Ås om norske naturressurser, muligheter og begrensninger for norsk matproduksjon og selvforsyning - med avsluttende tre timer med innføring i driftsplanlegging." Les mer.
 • Angrepet på Familien! Kristne sover… (26.01.19) "E Gerhardsen sa at kristendom og politikk ikke skulle blandes og så glemte de kristne Bibelen og ble politikere UTEN kristen forankring og dermed samfunnsforståelse, glemt ble 2-regimentslæren. Samtidig fortsatte kulturmarxistene / 68tterne / Frankfurterskolen sin blekksprutoperasjon – den stille revolusjon inn i alle former for samfunnsliv og statsforvaltning – mens flertallet av kristne drakk sin kaffe på bedehuset og veldig få ba for familiene og landet." Les mere.
 • Perspektivmeldingen eller Ropet etter Mor og Far? (17.01.19) Regjeringsforhandlingene på Granavolden Gjæstegiveri er avsluttet og statsministeren ønsker flere barn i dette landet - men hva gjør de i praksis mht å tilrettelegge politikken for flere barn? Kikk på omtalen over ved regjeringens perspektivmelding fra februar 2013 - lite er endret siden den gang. De har i steden økt innvandringen og slår brutalt ned på enkeltpersoner som hevder at i Norge bør befolkningen bestå i hovedsak av nordmenn, men flytninger tas i mot, men de som kommer til landet ellers gir oss stor utfordringer mht vår kulturarv. Nå skal rett være rett - både høyre og venstre siden er med på å undern\minere vår kulturarv- så vi har et stort problem. Flertallet synes også det er greit å ta livet av rundt 14 000 barn hvert år - og Barnevernet hundser flere tusen barn og familier årlig. Et godt hjemland for flere barn?
 • Morsdag Søndag 10. Februar 2019 – BESTILL Morsdagsheftet!  Norges Kommentar Avis sendte 4. januar ett Morsdagshefte til 3 av partilederne på Granavolden Gjæstgiveri. Der vil en bl.a. kunne lese om hvordan landet skal innrettes for å få flere barn.
 • Ideologi, Lovgivning og Praksis i Barnevernet (10.01.19) Se denne 17 minutter lange informasjonen fra AKF om Barnevernets ideologiske basis. Hvorfor endte vi der at i Norge akuttplasseres nå 5 barn HVER dag? Traumer som seperasjonsangst og flere selvmord følger i kjølvannet. Les mer.
 • Tåkedebatt om nasjonalstaten i NRK (07.01.19) "Å være nasjonal - er godt og rett og i samsvar med Skaperens tenkning i Ap.gj. 17. Men når det blir en -isme av det - meg og mitt - vi og vårt - og ingen hjelp til folk i nød - har man igjen passert grensen til - ismen: nasjonalismen. Og rent ille blir det når man som Hitler og Darwin gjorde det og talte om raser som var mer eller mindre verdt.  Nasjonal- og sosial-isme blir nasjonalsosial-isme, noe av den verste verden har sett." Les mer.
 • God konge og styre tar vare på land og folket (04.01.19) "Folket trenger en  skikkelig ledelse som tar var på de grunnleggende ting for å sikre land og folk med mat og forsvar osv. Israel hadde få slike konger etter kong David og Salomo. Men en og annen dukket opp - som kong Ussias. Han kan vi lære av både til godt og ondt. Han holdt seg til Guds Ord helt til slutten - da gikk fremgangen han til hodet." Les mer. 
 • Jørgen Høgetveit: - Barnetallet må inn i norsk politikk. (03.01.19) Oppslaget er fra år 2001. Les mer.