Arkiv for 2018 www.Kommentar-Avisa.no

 

 • Barnevernet må "knuses" - som de selv knuser familiene (23.04.18) "Men forstår du ikke motstanderes hær og organisering til bunns og dens svake punkter - kan du vanskelig vinne krigen sammen med de tusen hjem - samfunnets fundament - er involvert i. 10 000 barn er nå omplassert av Bvt. Det fjernes ca 5 barn pr uke fra hjemmene sine. I Steigen tok man 9 barn på en strekning på 6 km (og totalt 19 barn - ca 4,5 % av alle barna totalt i kommunen). Vi har Naustdalsaken, Glassjenta, Barnevernflyktninger o.m.a.  Bvt. har et budsjett på 21 milliarder og 5 800 tilsatt og herjer rundt så norske borgere altså må søke asyl i utlandet og bringe sakene inn for internasjonal domstol osv." Les mer.
 • Uten barn og bønder stopper Norge (18.04.18) "...at statsminister Solberg i spissen for dette kvinnestyret bemerket at nå "skriver vi historie". Ja, det kan tenkes det - men kanskje ikke slik hun tenker det." Les mer. 
 • Skipet synker og "rottene" flykter (16.04.18) "Nå blåser vinden i internasjonale rettsinstanser, store media dekker barnevernssaker, sosiale media koker over av negative saker mot barnevernet og da skal skylda raskt legges på folke-styret, det som ideologer og Barnevernet selv manipulerte ut." Les mer.
 • Norsk juss forståelse møter kraftig motstand i Lobben saken! (12.04.18) «En elite kan – som den italienske politiske filosofen Antonio Gramsci påpekte – ta kontroll over et samfunns intellektuelle liv ved rent kulturelle midler,47 ved å sette dagsorden gjennom å avgjøre hvilke temaer som er relevante, redefinere og bestemme begreper, og ved å forme honnørord og skjellsord.» Les mer.
 • Statens organer et arnested for forfølgelse av barn/familier? (09.04.18) "Det er signaler fra større ungdommer oppover i ungdomsskolen at de begynner å bli lei av de voksnes sex-fiksering i skolen!" Les mer.
 • Gro til Støre til EØS og ACER m.m. (03.04.18) "Her synes det å være store langsiktige internasjonaliseringslinjer - i samspill med den arabiske verden og videre mot globalisering. Ikke en ukjent modell for jesuitt-paven heller som prøvde seg på samarbeid med Cuba og Obama." Les mer.
 • "Da fikk de den levende møte -"  (28.03.18) "De fikk den levende møte - og det ble virkelig en salig stund. Og etter det var de ikke til å rikke. Det kostet dem riktignok livet i tur og orden - bortsett fra Johannes på Patmos." Les mer.
 • Veien ut av nød og fattigdom etter H. N. Hauges tanker og praksis (23.03.18) "Det gledelige er at disse tankene er på vei inn i Øst-Afrika. Vi hadde et seminar her på Strålemot (AKF`s sal) hvor disse tankene var sterkt framme. Nå vet vi at det holdes Haugeseminar i slummer i Nairobi og kanskje flere steder. Bl.a. hører vi at en del pastorer i Nairobi gikk og undret seg på hva de skulle leve av. Så kom det ledelsen for øret at de fleste av dem eide et jordstykke utenfor byen - som lå mer eller mindre brakk." Les mer.
 • Hvorfor reagerte Ap på utspillet fra justisminister Listhaug? (15.03.18) "Hvilket forhold har bl.a. Arbeiderpartiet til terror mot mennesker andre steder i verden? I løpet av få minutter har jeg laget noen svært få punkter mht hva Arbeiderpartiet, men også hvordan AUF i nær fortid, har hatt av møtepunkter med terrorister og terrororganisasjoner. Det er trist lesning – men viktig for folk flest og bli minnet om." Les mer.
 • Bondehets fra Bondevennen? (12.03.18) "Be norske bønder produsere slik de kan og til en noe høyere pris (ta også vare på importvernet og styrk det) og snakk bøndene opp og frem og ta vare på dem som sliter, for ingen bønder driver vannskjøtsel av dyr for trivselens skyld, for å tjene penger eller annet." Les mer.
 • "Kvinnekamp er klassekamp, klassekamp er kvinnekamp" - runger i bygatene (08.03.18) "Så er vi der vi er i dag - med et samfunn som smuldrer under bena på oss alle - til jubelskrik av de "intetanende" togforførere - som nok stilner når konsekvensene favner en og ikke ektefellen og barna." Les mer.
 • Rettsstat og institusjoner forvitrer - politi på avveier igjen? (05.03.18) "Hvem gir dem (Barnevern/Fylkesnemnd) ryggdekning for slike retts-løse tilstander." Les mer.
 • Kommunestyrets ansvar for Barnevernet (01.03.18) Fylkesmannen i Hordaland skriver 04.12.2017 om Barnevernstjenesten: «Bystyret kan selv bestemme hvordan det vil sikre seg nødvendig innsyn i den kommunale virksomheten for å utøve tilsynsansvaret sitt. Det kan derfor uavhengig av taushetsplikt også gjennomgå enkeltsaker dersom det finner det formålstjenlig, jamfør forvaltningslovens § 13 b første ledd nummer 4.» Les mer.
 • Menneskets frihet under ansvar – Staten strammer grepet om individet (26.02.18) "Opdahl skriver også om hele fundamentet for menneskerettene: «Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.»" Les mer.
 • "Verden for Kristus" - hva med Norge? (23.02.18) "Da Norge var undertrykt av opptil flere makter gjennom godt fire hundre år - var det lite eller ikke misjon som utgikk fra Norge til verden. Så grep Gud inn i hele Norden -  inklusive Norge. Det undertrykkende embets- og presteskap som regjerte nærmest som et feudalstyre, måtte gi tapt for haugianerne både i kirke/menighet og samfunnsliv." Les mer.
 • Bibelen og heftet «Fra Skapertro til Frelsertro». (20.02.18) "Alt dette hadde han som kommunist hentet fra Kulturkontoret i Moskva som var bygget opp under den russiske revolusjon som startet i 1917.  Det ble kopiert til et lignende kontor i Frankfurt am Main i Tyskland som startet et institutt for sosiale forsøk og dannet Frankfurterskolen i 1923. De mikset arven fra den franske revolusjon (1789), marxisme, evolusjonslæren, freudianismen og ny-marxisme til angrepsvåpen av "politisk korrekthet" på kirke og samfunn - med en hel ugudelig ideologi med sikte på å undergrave den vestlige sivilisasjons fundament." Les mer.
 • Med aksjon mot undergraving og raseringen av den kristne sivilisasjon (19.02.18) "- Hvorfor er ikke krig og lignede det viktigste for å undergrave kristen sivilisasjon? - Nei, for det får ikke snudd hjertet – som Frankfurterne etter hvert forstod – og Jesus sier til oss: «Gi meg ditt hjerte», sier Høgetveit og fortsetter:" Les mer.
 • Paven, global oppvarming og verdensregjering – en repetisjon (13.02.18) "Men, Time Magazine slo opp en forside av paven med en tekst nederst til venstre om det nye Roman Empire. Her er hoveddrivkraften i globaliseringen som foreløpig ble torpedert av Trump og Brexit." Les mer.
 • Barnevern og Statspoliti i Ås kommune (10.02.18) "Ås Barneverntjeneste med politistøtte jager en 12åring – som i kort tid har fått hjemmeundervisning pga alvorlig mobbing på skolen og sågar drapstrusler på skolen."
 • Prof. Oftestad og Kirkens Grunn (08.02.18) "I "Kristen sosialister og reformbevegelsen" i Dagen 01.02.2018 skriver Oftestad følgende: "For Grl § 2 legitimerte nettopp det statlige kirkestyre man ville fjerne,-" Dette er jo feil, men er en svært vanlig feiloppfatning både på den politiske og kirkelig side og langt inn i lekmannsrekkene." Les mer. 
 • Venstre fra et kristent statsbyggende frihetsparti - til en ødelegger (02.02.18) "De jobber tydeligvis for det stikk motsatte av det som skapte Venstre og skapte så mye god frihet og en bærekraftig nasjon i det nittende århundre." Les mer.
 • Frafallet og grønn religionsdannelse (30.01.18) "Forfatter og formann i forfatterforeningen før krigen, Ronald Fangen, holdt et glimrende forerag om Luther og ble rost opp i skyene. Neste år talte han om "Nasjonal-sosialismen som nye religionsdannelse" og fikk de fleste imot seg. Han så spøkelser ved høylys dag osv." Les mer.
 • Litt om prof. Terje Tvedt`s avisartikler og bøker (26.01.18)  "...det er menneskenes indre og virkelighetsforståelse som driver utviklingen i bærekraftig retning..." Les mer.
 • Bonden, grisen og Mattilsynet (20.01.18) "Mot slutten kommer vektige ord ”Om Mattilsynet” og ”Bønder og haldning.” Meget riktig påpeker han at Mattilsynet er bygd opp med en høyst inhabil struktur som lager regler, tolker regler ”og er på toppen siste ankeinstans.”" Les mer.
 • Kulturmarxisme i Vestfold Venstre? (17.01.18) "«Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT." Les mer.
 • Bibelen viser oss også til ikke bibelske kilder (14.01.18) "Så kom C. Darwin med nok et Gudsopprør - riktignok et dyktig fordekt Skaperopprør og Marx skrev begeistret takkebrev til Darwin fordi han hadde lagt det "naturvitenskaplige" fundament for hans sosial-/økonomiske "vitenskap"." Les mer.
 • Kraftløs landbrukspolitikk (05.01.18) "Jeg snakket nylig med en kristen kar som gjøre en formidabel innsats i Syd-Russland hvor landsbyene ligger avfolket og jorda brakk og sulten er daglig kost. Han reiser ofte inn med busser med gode forsyninger som ganske greit passerer grensa. Andre hjelpe org. har store problemer med å komme inn og spurte vedkommende hva han gjorde. Han svarte: Der vil vel le av meg: "Men vi ber til Gud."" Les mer. 
 • Giskesaken er en frukt av 68tter ideologien og likeså #MeToo saken (02.01.18) "Vi 68-ere fikk rett og slett ikke orden på våre liv. Vi ble en svøpe for våre barn. Vi ble neppe de beste formidlere av viktige verdier. Etter hvert ble mange i 68-generasjonen svært velstående. Inntektene ble store. Investeringene spekulative. Vinen dyrere. Utenlandsreisene luksuriøse. Og i personlig moral ble generasjonen mindre gode veivisere. Konflikter og samværsrett, steforeldre i serier og familiekaos har fulgt i kjølvannet. Rekken av serie-monogamister ble lengre og lengre."» Les mer.