Arkiv for 2018 www.Kommentar-Avisa.no

 

  • Barnevern og Statspoliti i Ås kommune (10.02.18) "Ås Barneverntjeneste med politistøtte jager en 12åring – som i kort tid har fått hjemmeundervisning pga alvorlig mobbing på skolen og sågar drapstrusler på skolen."
  • Prof. Oftestad og Kirkens Grunn (08.02.18) "I "Kristen sosialister og reformbevegelsen" i Dagen 01.02.2018 skriver Oftestad følgende: "For Grl § 2 legitimerte nettopp det statlige kirkestyre man ville fjerne,-" Dette er jo feil, men er en svært vanlig feiloppfatning både på den politiske og kirkelig side og langt inn i lekmannsrekkene." Les mer. 
  • Venstre fra et kristent statsbyggende frihetsparti - til en ødelegger (02.02.18) "De jobber tydeligvis for det stikk motsatte av det som skapte Venstre og skapte så mye god frihet og en bærekraftig nasjon i det nittende århundre." Les mer.
  • Frafallet og grønn religionsdannelse (30.01.18) "Forfatter og formann i forfatterforeningen før krigen, Ronald Fangen, holdt et glimrende forerag om Luther og ble rost opp i skyene. Neste år talte han om "Nasjonal-sosialismen som nye religionsdannelse" og fikk de fleste imot seg. Han så spøkelser ved høylys dag osv." Les mer.
  • Litt om prof. Terje Tvedt`s avisartikler og bøker (26.01.18)  "...det er menneskenes indre og virkelighetsforståelse som driver utviklingen i bærekraftig retning..." Les mer.
  • Bonden, grisen og Mattilsynet (20.01.18) "Mot slutten kommer vektige ord ”Om Mattilsynet” og ”Bønder og haldning.” Meget riktig påpeker han at Mattilsynet er bygd opp med en høyst inhabil struktur som lager regler, tolker regler ”og er på toppen siste ankeinstans.”" Les mer.
  • Kulturmarxisme i Vestfold Venstre? (17.01.18) "«Det menneskene først stridde for, var det indre livs frihet. Det var retten til å tilbe Gud i overensstemmelse med ens egen samvittighet, altså tros- og samvittighetsfrihet.» (s. 12) Så, veldig forkortet, kom kravet om ytringsfrihet og pressefrihet og andre rettigheter fulgte på. MEN rettighetene var avledet fra tros- og samvittighetsfriheten, falt den falt ALT." Les mer.
  • Bibelen viser oss også til ikke bibelske kilder (14.01.18) "Så kom C. Darwin med nok et Gudsopprør - riktignok et dyktig fordekt Skaperopprør og Marx skrev begeistret takkebrev til Darwin fordi han hadde lagt det "naturvitenskaplige" fundament for hans sosial-/økonomiske "vitenskap"." Les mer.
  • Kraftløs landbrukspolitikk (05.01.18) "Jeg snakket nylig med en kristen kar som gjøre en formidabel innsats i Syd-Russland hvor landsbyene ligger avfolket og jorda brakk og sulten er daglig kost. Han reiser ofte inn med busser med gode forsyninger som ganske greit passerer grensa. Andre hjelpe org. har store problemer med å komme inn og spurte vedkommende hva han gjorde. Han svarte: Der vil vel le av meg: "Men vi ber til Gud."" Les mer. 
  • Giskesaken er en frukt av 68tter ideologien og likeså #MeToo saken (02.01.18) "Vi 68-ere fikk rett og slett ikke orden på våre liv. Vi ble en svøpe for våre barn. Vi ble neppe de beste formidlere av viktige verdier. Etter hvert ble mange i 68-generasjonen svært velstående. Inntektene ble store. Investeringene spekulative. Vinen dyrere. Utenlandsreisene luksuriøse. Og i personlig moral ble generasjonen mindre gode veivisere. Konflikter og samværsrett, steforeldre i serier og familiekaos har fulgt i kjølvannet. Rekken av serie-monogamister ble lengre og lengre."» Les mer.