Arkiv for 2017 www.Kommentar-Avisa.no

 

 • Paulus bekrefter ung jord og seks dagers skapelse (10.04.17) "I et fyldig verk på 488 sider om "Coming to grips with GENESIS" (T. Mortenson og T. H. Ury Ph.D.) skriver de på s. 403 at Luther brukte ca. 10 år på sin Genesis kommentar som indikerer hvor vesentlig han anså denne bok som forberedelse for å forstå resten av Skriften. Han la vekt på den historisk, bokstavelige forståelsen." Les mer.
 • Bibelbeltets folk i nye kamper? Har Herren ennå en løsning? (06.04.17) "Ikke minst sosiologiens grunnlegger, Max Weber, slår fast at det var protestantismen - særlig den i Norden - som skapte disse frigjorte, gode velstandsnasjoner ved å føre folket inn i sine jordiske kall og på himmelveien for evigheten." Les mer.
 • Barnevernet styrt av en kjerne av Frankfurtere? (31.03.17) "Alt sant menneskeliv, fri og rett myndighet har sitt utgangspunkt her - fordi det er Guds fundamentale skaperordning: "Det første riket" med lovgivende, dømmende og utøvende makt. Dette har selvsagt alle ideologier forstått som vil kristendommen og vår frihet til livs." Les mer.
 •  Velsignet påskehøytid ønskes våre lesere, med et dikt som viser påskens Budskap!
 • Jordbrukets basis for Nasjonen Norge (27.03.17) "Vi er vel for så vidt der også når de fleste politikere diskuterer Jordbruksavtalen, sammenhengen er gått tapt og man ser på norsk produsert mat som en særinteresse for bonden i det frie økonomiske marked og ikke helt avgjørende for enhver innbygger av dette landet der nasjonen selvsagt stiller opp med gode rammebetingelser." Les mer.
 • FRIHETENs fundament: Familien, FAR, MOR og BARNA. Hvor er kristenfolket i strid for fedrenes kristne frihet? (23.03.17) "Og nå stiller de opp som "de reddende engler" for å fullføre sin kulturrevolusjon. Og en rekke godtroende idealistiske mennesker lar seg utdanne av dem - for så å sluttføre raseringen av hjemmene og den kristne norske stat som de ideologisk har hatt som mål i flg. 68-ernes ledende filosofer i Frankfurtherskolen, det "politisk korrekte" fra den franske revolusjon, marxisme, ny-marxisme, evolusjonslære og freudianisme." Les mer. 
 • 20 millioner sulter ihjel!! (20.03.17) "Til slutt: Hvor alvorlig er det egentlig følt og ment disse mange katastrofeoppslagene, innsamlingsaksjonene osv. osv. og en voksende hær av NGO-er, når man ikke gjør det som man vet skal til for å redde millioner av menneskeliv og bygge nasjonene opp til velstandsnasjoner?" Les mer.
 • Biskopen, Bibelen og menigheten (15.03.17) "Dernest er det enda merkeligere at biskopen som egentlig var imot - ikke gleder seg over at menigheten i Eiken setter foten ned og vil holde seg til Åpenbaringen og Den naturlige åpenbaring. Nei, i Fædrelandsvennen er det ingen glede å spore hos biskopen - nå er det knallhard støtte til Kirkemøtets vedtak han skal tvinges gjennom." Les mere.
 • Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2017 (13.03.17) "Det er et svært betenkelig poeng også for Norge at Riksadvokaten tier stille om at i et hvert norsk hjem kan politiet gå inn med bakgrunn i en anonym bekymringsmelding, bare den er utformet alvorlig nok. Selv Riksadvokaten kan sitte på sitt kontor å utforme en slik anonym bekymringsmelding på en person han ønsker kontroll med." Les mer.
 • Alternativer til den etablerte Presse? (01.02.17) "En annen ting er «falske nyheter».  Dette ved at den som blir intervjuet, blir tillagt andre meninger enn det vedkommende har i forbindelse med et intervju." Les mer.
 • Fylkesmann Kleppa og IQ-jenta (27.02.17) "Nok en mor/barnesak dukker opp i Rogaland - og man er enda ikke ferdig med Glassjenta. Ida fikk en behandling som endte med ungdomsfengsel - som etter min mening er under all kritikk i forhold til folks rettsfølelse og empati. En ”unnskyldning" har kommet fra Barnevernet og fylkesadm. p.g.a. en rekke brudd på regelverket. Unnskyld er snaut nok, man burde lært langt mer av den saken enn fortsatt praksis tyder på." Les mer.
 • Les en fersk oppdatert versjon av: Styrk familien og dens vern.
 • De små barn: Jesus, Barnevernet, kirken og organisasjonene. Forsvarer man "det første riket" og barna eller? (20.02.17) "Nå bør makter og myndigheter høre nøye etter før denne Skaper med all makt i himmel og på jord "napper teppet unna benene" på maktene og hele deres makteløshet blottlegges, som vi ser det i Skriften, mange ganger i vår historie." Les mer. 
 • Kan ikke biskopene vanlige voteringsregler - langt mindre teologi? (18.02.17) " De måtte kunnet bruke retten til å følge skikkelige voteringsregler og stemt etter sin overbevisning for/imot de 6 pkt. - om de hadde den da." Les mer.
 • Vi ønsker alle mødre en Velsignet Morsdag søndag 12. februar!!!
  Les HELE LYS Morsdag 2017 her.
 • Barnevernet delvis resultat av en ond, villet familiepolitikk (11.02.17) "Nå fortsetter de sin Frankfurtherpolitikk - primært rettet mot Guds helt fundamentale ordning for et sant og fritt menneskeliv og en fri og velfungerende nasjon - familien - bygget på "evangelisk-luthersk» lære og tro. Dette i motsetning til de U-frie nasjoner som bygges på Frankfurthernes grunn av marxisme, ny-marxisme, tanker fra den franske revolusjon, freudianisme og evolusjonslære i en kulturevolusjon av "politisk korrekthet" som kort og godt må stoppes om Gud gir tid for Norge enda en gang, for nå er de kommet så langt at de er kommet over dørstokken i de "tusen hjem"." Les mer.
 • Mister retten og politiet tillit i folket? (08.02.17) "Det man kort og godt forlanger, er at foreldreretten og andre fundamentale menneskeretter skal respekteres og praktiseres." Les mer.
 • - Norge må beholde fordelene av lave strømpriser (04.02.17) "- Det er uheldig med kraftkabler mellom Norge og land sørover i Europa fordi dette gjør at strømprisen i Norge blir mer og mer lik strømprisen i Europa, altså høyere. Men enda verre er det dersom Stortinget sørger for at vi får en lov der utenlandske selskaper kan bygge og eie kraftkabler mellom Norge og andre land. For da vil vi få en enda høyre strømpris og miste kontrollen. Enda verre om kraftverkene selges." Les mer.
 • Morsdag 12. februar 2017 - Bestill Morsdagshefte gratis nå og del ut.
 • Menigheten, bruden gjort til skjøge etter ekteskapssøndag (30.01.17) "Denne grovt vranglærende kirke som skyver Brudgommen til side og mener seg å kunne ta hans plass over for Gud - og forfører bruden til evig fortapelse. Det er det man nå innbydes til i Trondheim og den gamle ærverdige Nidarosdomen." Les mer.
 • Kan Trump gjøre «America great again»? (27.01.17) "Christian Anton Smedshaug, i Agri Analyse, har noen dyptloddende historiske vurderinger i sin artikkel med tittel lik overskriften." Les mer.
 • Friheten fra H. N. Hauges kamp - tapes av oss (26.01.17) "Norge før 1814 var et føydalt samfunn, undertrykkende og styrt av embetsverk og presteskap. Det ser ut som at når hedenskap og avsporet presteskap får makta - så "vokser" de ved å plage det kristne lekfolk som bl.a. bygde Norge i det nittende århundre. Merkelig greier det der, men kanskje ikke så merkelig likevel i flg. Jesu Ord." Les mer. 
 • Juryordningen: Man fortsetter med å skape ulover som vi ikke kan leve med. (24.01.17) ”Jurysystemet er kommet til å representere alt det vi forbinder med engelsk rettspleie, for så lenge en sak må granskes av tolv hederlige og uhilde menn, har både den anklagede og anklageren selv en garanti mot vilkårlig forvrengning av loven. Det er dette som skiller retten slik den håndheves ved engelske domstoler, fra de kontinentale rettergangssystemer, som bygger på romersk praksis.”
 • Ekteskapssøndag - en dommedag? (19.01.17) Kirkemøtet starter neste onsdag og: "Det man ønsker og ber om er menn som våger å stå fram og forkynne HELE GUDS ORD og være "aktuell i sin oppbyggelse, og oppbyggelig i aktualitetene.""
 • Kristenfolket og media til de store masser "Verden for Kristus" og Norge for Kristus. (11.01.17) "Det som i mange år har forundret en mer og mer er hvordan kristenfolket abonnerer på og averterer i verdslige media - som de - i alle fall utad - kritiserer og tar avstand fra. Hundre tusener, ja millioner havner årlig i lomma til våre motstandere som de bruker til å bekjempe oss og våre institusjoner. Vi forer de store "talerstoler" deres med millionbeløp." Les mer.
 • Alvorlig angrep på en familie i Hedmark, som måtte flykte fra norsk barnevern til polen i 7 måneder, endte i dag i Tingretten med at Barnevernet aksepterte at vedtaket i Fylkesnemda fra juni 2016 ble opphevet etter kun 3 dager i retten. Du kan lese saken her. Legg spesielt merke til hva familiens advokat sier 1:25 min ut i videreportasjen.
  Det ideologisk bakteppet som Barnevernet synes å arbeide etter leser du om her.
 • Styrk familien og dens vern. (02.01.17) "Men la meg stille et helt sentralt spørsmål: Når staten over mange år har tillatt så mye destruktiv påvirkning av barn, som pornografi/voldsfilmer/tillater farlig høyt nivå med stresshormon i barna i start av barnehagen, godtar utvikling av separasjonsangst på små barn, legger til rette for skilsmisser som rammer barna svært hardt, lager et samfunnssystem som sliter ut mange fedre/mødre blant annet ved å sette barna opp mot foreldrene etc - hvorfor har den samme stat et barnevernsystem som skal være «til beste for barna», men ødelegger barna i mye av sine andre systemer? Hvor vil staten føre oss?" Les mer.