Arkiv for 2017 www.Kommentar-Avisa.no

 

  • Menigheten, bruden gjort til skjøge etter ekteskapssøndag (30.01.17) "Denne grovt vranglærende kirke som skyver Brudgommen til side og mener seg å kunne ta hans plass over for Gud - og forfører bruden til evig fortapelse. Det er det man nå innbydes til i Trondheim og den gamle ærverdige Nidarosdomen." Les mer.
  • Kan Trump gjøre «America great again»? (27.01.17) "Christian Anton Smedshaug, i Agri Analyse, har noen dyptloddende historiske vurderinger i sin artikkel med tittel lik overskriften." Les mer.
  • Friheten fra H. N. Hauges kamp - tapes av oss (26.01.17) "Norge før 1814 var et føydalt samfunn, undertrykkende og styrt av embetsverk og presteskap. Det ser ut som at når hedenskap og avsporet presteskap får makta - så "vokser" de ved å plage det kristne lekfolk som bl.a. bygde Norge i det nittende århundre. Merkelig greier det der, men kanskje ikke så merkelig likevel i flg. Jesu Ord." Les mer. 
  • Juryordningen: Man fortsetter med å skape ulover som vi ikke kan leve med. (24.01.17) ”Jurysystemet er kommet til å representere alt det vi forbinder med engelsk rettspleie, for så lenge en sak må granskes av tolv hederlige og uhilde menn, har både den anklagede og anklageren selv en garanti mot vilkårlig forvrengning av loven. Det er dette som skiller retten slik den håndheves ved engelske domstoler, fra de kontinentale rettergangssystemer, som bygger på romersk praksis.”
  • Ekteskapssøndag - en dommedag? (19.01.17) Kirkemøtet starter neste onsdag og: "Det man ønsker og ber om er menn som våger å stå fram og forkynne HELE GUDS ORD og være "aktuell i sin oppbyggelse, og oppbyggelig i aktualitetene.""
  • Kristenfolket og media til de store masser "Verden for Kristus" og Norge for Kristus. (11.01.17) "Det som i mange år har forundret en mer og mer er hvordan kristenfolket abonnerer på og averterer i verdslige media - som de - i alle fall utad - kritiserer og tar avstand fra. Hundre tusener, ja millioner havner årlig i lomma til våre motstandere som de bruker til å bekjempe oss og våre institusjoner. Vi forer de store "talerstoler" deres med millionbeløp." Les mer.
  • Alvorlig angrep på en familie i Hedmark, som måtte flykte fra norsk barnevern til polen i 7 måneder, endte i dag i Tingretten med at Barnevernet aksepterte at vedtaket i Fylkesnemda fra juni 2016 ble opphevet etter kun 3 dager i retten. Du kan lese saken her. Legg spesielt merke til hva familiens advokat sier 1:25 min ut i videreportasjen.
    Det ideologisk bakteppet som Barnevernet synes å arbeide etter leser du om her.
  • Styrk familien og dens vern. (02.01.17) "Men la meg stille et helt sentralt spørsmål: Når staten over mange år har tillatt så mye destruktiv påvirkning av barn, som pornografi/voldsfilmer/tillater farlig høyt nivå med stresshormon i barna i start av barnehagen, godtar utvikling av separasjonsangst på små barn, legger til rette for skilsmisser som rammer barna svært hardt, lager et samfunnssystem som sliter ut mange fedre/mødre blant annet ved å sette barna opp mot foreldrene etc - hvorfor har den samme stat et barnevernsystem som skal være «til beste for barna», men ødelegger barna i mye av sine andre systemer? Hvor vil staten føre oss?" Les mer.